Resensie Ontvang wat vir vir jou gegee is. Hoe die doop ons kan leer om met Christus te leef

  • M. Laubscher

Abstract

BURGER, C. & CILLIERS, A. (Wellington: Bybelkor., 2014) 291pp. ISBN: 978-0-86487-750-5
Section
Articles

Journal Identifiers


eISSN: 2309-9089
print ISSN: 1015-8758