PROMOTING ACCESS TO AFRICAN RESEARCH

Acta Theologica - Vol 25, No 2 (2005)

Supplementum 6

Log in or Register to get access to full text downloads.

Remember me or Register

DOWNLOAD FULL TEXT Open Access  DOWNLOAD FULL TEXT Subscription or Fee Access

Table of Contents

Articles

The sixth seal in Revelation 6:12-17 EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
P.G.R de Villiers 1-30
http://dx.doi.org/10.4314/actat.v25i2.52294
Die Bybel steeds in diskussie: 'n dekade later EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
F.B Doubell 31-48
http://dx.doi.org/10.4314/actat.v25i2.52295
Speel die Bybel nog ’n rol in die praktiese teologie? EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
J Janse van Rensburg 49-66
http://dx.doi.org/10.4314/actat.v25i2.52297
Voorveronderstellings in die hantering van die verhouding tussen Ou en Nuwe Testament. ’n beskrywing na aanleiding van Friedrich Baumgärtel EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
S.J.P.K Riekert 67-79
http://dx.doi.org/10.4314/actat.v25i2.52298
Different meanings a text may acquire: the case of Malachi 1:11 EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
S.D Snyman 80-95
http://dx.doi.org/10.4314/actat.v25i2.52299
Die teologiese en morele regverdiging van Apartheid en ’n "status confessionis" EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
P.J Strauss 96-121
http://dx.doi.org/10.4314/actat.v25i2.52300
Grondtrekke van Adrio König se teologie EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
S.A Strauss 122-141
http://dx.doi.org/10.4314/actat.v25i2.52301
Ter wille van ’n stabiele familie: die literêre konteks van Levitikus 18:22 en 20:13 EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
M.D Terblanche 142-156
http://dx.doi.org/10.4314/actat.v25i2.52302
Die impak van metodologie op die verstaan van die Nuwe Testament EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
D.F Tolmie 157-182
http://dx.doi.org/10.4314/actat.v25i2.52303
'n Hoofstuk in die (outo)biografie van die predikant (pastor?) EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
J-A van den Berg 183-206
http://dx.doi.org/10.4314/actat.v25i2.52304
Trinitariese verbeelding en post-apartheid Suider-Afrika: fragmente oor dogmatisering en dosering EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
R Venter 207-239
http://dx.doi.org/10.4314/actat.v25i2.52551
“And Africa will be saved!”? nadenke oor die kerk, die sending en die Nood van Sub-Sahara-Afrika EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
P Verster 240-258
http://dx.doi.org/10.4314/actat.v25i2.52305


ISSN: 2309-9089
AJOL African Journals Online