Published: 2017-08-04


Randomized anticancer and cytotoxicity activities of Guibourtia coleosperma and Diospyros chamaethamnus

Florence Dushimemaria, C. Iwanette Du Preez, Davis R. Mumbengegwi

1-7


Raw rehmannia radix polysaccharide can effectively release peroxidative injury induced by duck hepatitis A virus

Meiyun Song, Yun Chen, Hongxu Du, Shuaibing Zhang, Yixuan Wang, Ling Zeng, Jingjing Yang, Jintong Shi, Yi Wu, Deyun Wang, Yuanliang Hu, Jiaguo Liu

8-21


Neuroprotective effect of Terminalia chebula extracts and ellagic acid in PC12 cells

Yuh-Chiang Shen, Chi-Wen Juan, Che-San Lin, Chien-Chih Chen, Chia-Lin Chang

22-30
Kinetics of modulatory role of Cyperus esculentus L. on the specific activity of key carbohydrate metabolizing enzymes

Saheed Sabiu, Emmanuel Oladipo Ajani, Taofik Olatunde Sunmonu, Anofi Omotayo Tom Ashafa

46-53In vivo effect of Ruta chalepensis extract on hepatic cytochrome 3A1 in rats

Edith Fabiola Martínez-Pérez, Fernando Hernández-Terán, Luis Benjamín Serrano-Gallardo

62-68
Effect of YiShenJianPi recipe on semen quality and sperm mitochondria in mice with oligoasthenozoospermia induced by tripterygium glycosides

Wen Sheng, Yao-Sheng Zhang, Yue-Qing Li, Xiao-Ni Wu, Li-Min Chai, Li-Feng Yue, Juan Liu, Jin Ding, Xian-Rui Li, Meng Chen, Jian-Wei Shang

87-95


Hemorheology index changes in a rat acute blood stasis model: a systematic review and meta-analysis

Jun-Xiu Zhang, Yu Feng, Yin Zhang, Yi Liu, Shao-Dan Li, Ming-Hui Yang

96-107


Protective effect of camel milk as anti-diabetic supplement: biochemical, molecular and immunohistochemical study

Ahmed A. Mansour, Mohammed A. Nassan, Osama M. Saleh, Mohamed M. Soliman

108-119Whole body vibration improves attention and motor performance in mice depending on the duration of the whole-body vibration session

Jan N. Keijser, Marieke J.G. van Heuvelen, Csaba Nyakas, Kata Tóth, Regien G. Schoemaker, Edzard Zeinstra, Eddy A. van der Zee

128-134


Phytochemical screening, antimicrobial and cytotoxicity studies of ethanol leaf extract of Aphania senegalensis (Sapindaceae)

Alioune Dior Fall, Victor Patrick Bagla Bagla, Emmanuel Bassene, Jacobus Nicolaas Eloff

135-139


Protective effect of Iris germanica L. in β-amyloid-induced animal model of alzheimer’s disease

Mona Borhani, Mohammad Sharifzadeh, Mohammad Hosein Farzaei, Zahra Narimani, Fatemeh Sabbaghziarani, Mahdi Gholami, Roja Rahimi

140-148


Effect of fucoidan on B16 murine melanoma cell melanin formation and apoptosis

Zhi-Jiang Wang, Wei Xu, Jian-Wen Liang, Cai-Sheng Wang, Yani Kang

149-155


Traditional knowledge of medicinal plants in tribes of Tripura in northeast, India

Maria Debbarma, Nazir A. Pala, Munesh Kumar, Rainer W. Bussmann

156-168Aristolochia bracteolate Retz. attenuates hyperuricemia in a metabolic arthritis rat model

Yun-peng Li, Shuang Wu, Afou Ran, Da-yong Xu, Jing-mei Wei, Zi-long Zhao

180-187


Possible hypocholesterolemic effect of ginger and rosemary oils in rats

Fatma A. Eissa, Hani Choudhry, Wesam H. Abdulaal, Othman A. Baothman, Mustafa Zeyadi, Said S. Moselhy, Mazin A. Zamzami

188-200

Mechanisms of Coix seed compositions in the treatment of spleen deficiency and wet dampness zheng

Xiaochun Han, Xuming Ji, Haijun Zhao, Yanan Zhang, Guowei Liu, Yanfang Wang, Wenxiao Zhao, Shijun Wang

239-246


A mouse model of mammary hyperplasia induced by oral hormone administration

Li Sun, Dong-Hui Guo, Fei Liu, Qian Liu, Ning Jiang, Yun-Feng Sun, Li-Ping Cai, Hong-Xin Zheng

247-252