Boekebespreking

  • P.S. Dreyer

Abstract

R. Soedarmo , In de Wereld maar niet van de Wereld. Een Studie over de
Qrondgedachten van de Theologie van Friedrich Qogarten (Diss., V.U.),
J. H. Kok N.V., Kampen, s.j. (promosie het in 1957 plaasgevind), 159 pp.

Calvin G . Seerveld , Benedetto Croce’s earlier aesthetic Theories and literary
Criticism. A critical philosophical look at the development during his rationalistic
years, (Diss., V.U.), J. H. Kok N.V., Kampen, 1958, 110 pp.

Section
Articles

Journal Identifiers


eISSN: 2072-8050
print ISSN: 0259-9422