PROMOTING ACCESS TO AFRICAN RESEARCH

HTS Teologiese Studies / Theological Studies - Vol 48, No 3-4 (1992)

The AJOL site is currently undergoing a major upgrade, and there will temporarily be some restrictions to the available functionality.
-- Users will not be able to register or log in during this period.
-- Full text (PDF) downloads of Open Access journal articles will be available as always.
-- Full text (PDF) downloads of subscription based journal articles will NOT be available
We apologise for any inconvenience caused. Please check back soon, as we will revert to usual policy as soon as possible.
DOWNLOAD FULL TEXT Open Access  DOWNLOAD FULL TEXT Subscription or Fee Access

Table of Contents

Articles

Editorial EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
J.H. Koekemoer 513
Prof dr A D Pont: ’n Waardering van sy lewe en werk EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
D.J.C. van Wyk 515-574
http://dx.doi.org/10.4102/hts.v48i3/4.2418
Tenigblikke op die Fakulteit Teologie (Afd A), Universiteit van Pretoria, en sy lede - ’n literatuurverkenning EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
J.P. Oberholzer 575-584
http://dx.doi.org/10.4102/hts.v48i3/4.2421
Oepke Noordmans en Paul Scholten EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
W Balke 585-605
http://dx.doi.org/10.4102/hts.v48i3/4.2428
Die verbondsmatige kerkbeskouing van A D Pont EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
H.J. Botes 607-616
http://dx.doi.org/10.4102/hts.v48i3/4.2430
’n Voltydse skriba vir die Algemene Kerkvergadering van die Nederduitsch Hervormde Kerk? EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
S.J. Botha 617-644
http://dx.doi.org/10.4102/hts.v48i3/4.2431
Pentateugtradisies in die boek Hosea EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
A.P.B. Breytenbach 645-662
http://dx.doi.org/10.4102/hts.v48i3/4.2433
2 Konings 9-10: ’n Beoordeling van die Jehuvertelling as historiese bron EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
J.H. Breytenbach, J.P. Oberholzer 663-689
Die hervertolking van die paradigma in verband met die Kollegialisme om die Afrikaanse kerke kerkregtelik te verstaan EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
E Brown 691-715
http://dx.doi.org/10.4102/hts.v48i3/4.2436
Enkele gedagtes oor ’n kerkorde EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
P Coertzen 717-729
http://dx.doi.org/10.4102/hts.v48i3/4.2438
Die ware en valse kerk volgens artikels 28 en 29 van die NGB EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
V.E. d’Assonville 731-742
Kategismusprediking in die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
T.F.J. Dreyer 743-758
http://dx.doi.org/10.4102/hts.v48i3/4.2442
Calvyn oor die koninkryk van God en die staat EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
A le R. du Plooy 759-771
http://dx.doi.org/10.4102/hts.v48i3/4.2443
Enkele etiese aspekte van natuurbewaring EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
B.J. Engelbrecht 773-781
http://dx.doi.org/10.4102/hts.v48i3/4.2444
Calvins Sozialethik und der Kapitalismus EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
H.H. Eßer 783-800
http://dx.doi.org/10.4102/hts.v48i3/4.2445
Kerkeberade: Het dit ’n plek in die Gereformeerde kerkregering? EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
E.P.J. Kleynhans 801-814
http://dx.doi.org/10.4102/hts.v48i3/4.2446
Oop of geslote Nagmaalsviering? ’n Vraag aan die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
J.H. Koekemoer 815-825
http://dx.doi.org/10.4102/hts.v48i3/4.2447
Die teologie in gesprek met die ekonomie EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
J.P. Labuschagne 827-860
http://dx.doi.org/10.4102/hts.v48i3/4.2448
Das Waldenserbekenntnis von Chanforan 1532 - ein reformiertes Bekenntnis? EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
W Neuser 861-869
Ds Dirk van der Hoff se bydrae tot die ontwikkeling van die Christelik-nasionale onderwysstelsel in die ZAR EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
E Oliver 871-882
http://dx.doi.org/10.4102/hts.v48i3/4.2450
Die kairos van die New Age: ’n Kultuurhistoriese skets EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
L.F. Schulze 883-900
http://dx.doi.org/10.4102/hts.v48i3/4.2452
Op soek na ’n duidelike reformatoriese paradigma vir kerklike gesag EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
B Spoelstra 901-921
http://dx.doi.org/10.4102/hts.v48i3/4.2453
Die Voortrekkers: Stigters van ’n nuwe land en volk EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
J.M.G. Storm 923-941
http://dx.doi.org/10.4102/hts.v48i3/4.2454
Kerk, staat en politieke modelle in ‘Kerk en Samelewing -1990’ EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
P.J. Strauss 943-956
Hoe praat ons oor/van God? Teologiese idiome van gister en van vandag EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
A.G. van Aarde 957-976
http://dx.doi.org/10.4102/hts.v48i3/4.2461
Toenemend kerk EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
H.G. van der Westhuizen 977-993
http://dx.doi.org/10.4102/hts.v48i3/4.2464
Rechtvaardiging en recht in de kerk: Over de theologische achtergronden van het gereformeerde kerkrecht EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
W van ’t Spijker 995-1011
http://dx.doi.org/10.4102/hts.v48i3/4.2465
Die kerkregtelike posisie van die ouderling en diaken in die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika in die lig van die vraag na nuwe bedieningstrukture EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
B.J. van Wyk 1013-1036
http://dx.doi.org/10.4102/hts.v48i3/4.2466


ISSN: 2072-8050
AJOL African Journals Online