PROMOTING ACCESS TO AFRICAN RESEARCH

HTS Teologiese Studies / Theological Studies - Vol 49, No 4 (1993)

Log in or Register to get access to full text downloads.

Remember me or Register

DOWNLOAD FULL TEXT Open Access  DOWNLOAD FULL TEXT Subscription or Fee Access

Table of Contents

Articles

Redaksioneel Die Etiek Agter Mede-outeurskap EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Prof Andries van Aarde 688-689
http://dx.doi.org/10.4102/hts.v49i4.2515
Sukzession und Tradition in Antike und Urchristentum EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
E Bammel 690-707
http://dx.doi.org/10.4102/hts.v49i4.2516
Chrístologie: Die historiese Jesus en die kerugmatiese Christus by Walter Schmithals EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
P B Boshoff 708-727
Walter Schmithals en die Johannese Geskrifte EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
P B Boshoff 728-741
http://dx.doi.org/10.4102/hts.v49i4.2518
Living voice and lifeless letters: Reserve towards writing in the Graeco-Roman world EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
P J J Botha 742-759
http://dx.doi.org/10.4102/hts.v49i4.2519
1 Korintiërs 15:49b: ’n Hortatíef- of futurumlesing? EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
S P Botha 760-774
An existential theory of truth EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Dale Cannon 775-785
http://dx.doi.org/10.4102/hts.v49i4.2521
Die opkoms en huidige stand van die Nuwe-Testamentiese ondersoek in Suid-Afrika: Deel 2* EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
A B du Toit 786-809
Koinonia in die stad: Verhoudinge in die groter stadsgemeentes van die Gereformeerde kerke EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
H J Hendriks, C B Ludik 810-822
http://dx.doi.org/10.4102/hts.v49i4.2523
The text of Jude 4 EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
C H Landon 823-843
Etíese perspektiewe vir die hantering van konflik in die mediese wetenskap EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
L O K Lategan 844-861
The notion of independence and rendering of service to the African Independent/Indigenous Churches. EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
S Moripe 862-869
http://dx.doi.org/10.4102/hts.v49i4.2525
Die teologiese eie-aardigheid van die Nederduitsch Hervormde Kerk: Vrae en nuanses EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
J P Oberholzer 870-886
http://dx.doi.org/10.4102/hts.v49i4.2526
Geskiedskrywíng EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
E Oliver 887-893
Theology in a postmodern culture: ten challenges EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
G J Rossouw 894-907
http://dx.doi.org/10.4102/hts.v49i4.2528
Oor die metodiek van 'n holistiese geskiedenis van Oud-Israel EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
E H Scheffler 908-933
http://dx.doi.org/10.4102/hts.v49i4.2530
Markus 1:4 in die Nuwe Aftikaanse Vertaling EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
J C Thom 934-941
Recent developments in South African Jesus research: From Willem Vorster to Andries van Aarde EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
AG van Aarde 942-962
http://dx.doi.org/10.4102/hts.v49i4.2532
Op pad na ’n nuwe bedieningstruktuur: ’n Analise van die gemeente as deel van hierdie proses EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
B J van der Walt, M J du P Beukes 963-986
http://dx.doi.org/10.4102/hts.v49i4.2533
Die opstanding van Jesus: God se nadergekome en steeds naderkomende protes en liefde EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
D P Veldsman 987-1008
http://dx.doi.org/10.4102/hts.v49i4.2534
The function of poetic speech in the narrative in Daniel 2 EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
P M Venter 1009-1020
Boekbesprekings EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Andries G. van Aarde 1023-1048


ISSN: 2072-8050
AJOL African Journals Online