PROMOTING ACCESS TO AFRICAN RESEARCH

HTS Teologiese Studies / Theological Studies - Vol 50, No 4 (1994)

The AJOL site is currently undergoing a major upgrade, and there will temporarily be some restrictions to the available functionality.
-- Users will not be able to register or log in during this period.
-- Full text (PDF) downloads of Open Access journal articles will be available as always.
-- Full text (PDF) downloads of subscription based journal articles will NOT be available
We apologise for any inconvenience caused. Please check back soon, as we will revert to usual policy as soon as possible.
DOWNLOAD FULL TEXT Open Access  DOWNLOAD FULL TEXT Subscription or Fee Access

Table of Contents

Articles

Redaksioneel: Hervormde teologiese studies beleid EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Andries G. van Aarde 856-858
http://dx.doi.org/10.4102/hts.v50i4.2587
’n Herdefiniëring van Paulus se konflik in Galasië: Die brief aan die Galasiërs deur die bril van die sosiale wetenskappe EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
P.F. Craffert 859-876
http://dx.doi.org/10.4102/hts.v50i4.2588
Is Christelike wetenskap moontlik? ’n Dogmatologies-filosofiese perspektief EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
L.O.K. Lategan 877-893
http://dx.doi.org/10.4102/hts.v50i4.2589
‘Pous Abraham de Eerste’: De Onderzoeker oor Kuyper EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
J.J. Lubbe 894-922
http://dx.doi.org/10.4102/hts.v50i4.2590
Die boek Job gelees vanuit ’n Ou-Testamentiese verbondsperspektief EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
J.C. Marnewick, A.P.B. Breytenbach 923-935
http://dx.doi.org/10.4102/hts.v50i4.2591
Die etiek van Jesus in die lig van Q: Eskatologies of wysheidsteologies begrond? EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
G.C.J. Nel, A.G. van Aarde 936-952
http://dx.doi.org/10.4102/hts.v50i4.2592
Die teologiese debat: Die waarde of betekenis daarvan EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
A.D. Pont 953-968
http://dx.doi.org/10.4102/hts.v50i4.2593
Die Calvinistiese onderwysleen Pedagogies normatief of anti-normatief? EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
S Schoeman 969-989
http://dx.doi.org/10.4102/hts.v50i4.2594
Om te teologiseer oor God en lyding: Opmerkings na aanleiding van Harold Kushner se interpretasie van Job 40:9-14 EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
I.J.J. Spangenberg 990-1004
Die landsbelofte en grondbesit: Enkele perspektiewe op die boek Miga EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
J.G. Strydom 1005-1017
http://dx.doi.org/10.4102/hts.v50i4.2596
Die ontstaan en die doel van die Voortrekkers se gelofte in 1838 EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
D.v.R. van den Berg, S.J. Botha 1018-1040
Woordverkondiging: ’n Universeelgerigte aksie EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
P van Staden 1041-1069
http://dx.doi.org/10.4102/hts.v50i4.2598
Nog steeds geslote eredienste? Deel 2 EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
I.W.C. van Wyk 1070-1093
Boekbesprekings EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
A.J. Anionites 1094
Boekbesprekings EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
I.W.C. van Wyk 1095-1096
Boekbesprekings EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
J.P.J. Wagenaar 1096-1098


ISSN: 2072-8050
AJOL African Journals Online