Die vergelyking van produksiestelsels in ‘n simulasie-eksperiment

  • A-M Tollip
  • R Haynes

Abstract

The aims of this simulation experiment were 1 to provide clothing management students with an opportunity to experience and evaluate the efficiencies of three apparel production systems, namely bundle, kanban and modular, and 2 to evaluate the utilisation of this simulation experiment as a training model in the clothing construction and production classroom. The findings of this simulation experiment supported the findings of a similar experiment by Oliver et al (1994). It proved to be an excellent tool for teaching manufacturing processes. — Prof A-M Trollip — Mej R Haynes Departement Huishoudkunde, Universiteit van Pretoria ¨ Romanda Haynes het die eksperiment help beplan ter gedeeltelike vervulling van die vereistes vir die vakdissipline projek 410. Sy het as produksiebestuurder tydens die uitvoering van die eksperiment opgetree.
Section
Articles

Journal Identifiers


eISSN: 0378-5254