Adopting a global perspective in the discipline consumer science

  • AC Erasmus
  • M Kok
  • A Retief

Abstract

‘n Oorwegend materialistiese waardestelsel en blootstelling aan die kragte van ‘n ekonomiese markstelsel, het meegebring dat die moderne verbruiker ‘n groot premie plaas op besittings en daarop ingestel is om weelde-artikels te versamel. Met persoonlike bevrediging as dryfveer en die strewe om hulle lewenstyl te verbeter, gaan verbruikers dikwels tot uiterstes om behoeftes aan goedere en dienste te laat realiseer. As in aanmerking geneem word dat die aarde se hulpbronne beperk is en dat die huidige wêreldpopulasie reeds meer gebruik as wat vervang kan word, is dit belangrik dat dit ons erns word om ons bestedingspraktyke te heroorweeg en om aanpassings te maak. ‘n Wêreldperspektief in verbruikersgedrag word as alternatief voorgehou, dit wil sê doelbewuste aksies om ‘n volhoubare verbruikpatroon aan te moedig wat tot ‘n eenvoudiger lewenstyl sal lei en wat sal verseker dat ons verbruik nie ten koste van die minder gegoede en ook toekomstige generasies is nie. Die basiese beginsels wat die aannames van ‘n wêreldperspektief tot verbruikersgedrag saamvat, word genoem en kortliks bespreek. Daar word voorts beklemtoon dat enige beroep op die mensdom as verbruikers van hulpbronne, om te verander en om aanpassings te maak, prakties en uitvoerbaar moet wees om uiteindelik ‘n lewensbenadering te kan word.
Section
Articles

Journal Identifiers


eISSN: 0378-5254