Support for female entrepreneurs in South Africa: Improvement or decline?

  • RC O’Neill
  • L Viljoen

Abstract

Die Witskrif in 1995 van die Departement van Handel en Nywerheid oor ‘n nasionale strategie vir die ontwikkeling en bevordering van klein ondernemings in Suid-Afrika het spesiale melding gemaak van die bevordering en bemagtiging van vroue in alle bedryfsektore. Klein ondernemings bied aan vroue toegang tot ekonomiese geleenthede by wyse van entrepreneurskap en indiensneming. Die klem op die ontwikkeling van vroulike entrepreneurs was waarskynlik ‘n poging om die wanbalans tussen die geslagte en die besit van besighede reg te stel asook om die probleem van werkloosheid in Suid-Afrika aan te spreek. Die vraag ontstaan of die posisie van vroulike entrepreneurs met betrekking tot finansiering, konsultasie, opleiding en die verskaffing van infrastruktuur enigsins na die verskyning van die Witskrif verander het. ‘n Delphi-ondersoek is onder kenners omtrent die ontwikkeling van vroulike entrepreneurs in Suid-Afrika uitgevoer om hulle siening van steun aan vroue-entrepreneurs vóór en ná 1995 te bepaal. Hoewel daar steeds struikelblokke in die weg van vroue se toetrede tot die besigheidswêreld bestaan, was die meeste respondente in die Delphi-ondersoek van mening dat die posisie van vroue-entrepreneurs verbeter het.
Section
Articles

Journal Identifiers


eISSN: 0378-5254