The framework convention on tobacco control measures: does South Africa measure up?

  • MC Buthelezi
  • M Reddi

Abstract

It is a trite fact that tobacco smoking is a hazardous habit with often fatal consequences. The global scale of this problem has prompted the United Nations, through WHO, to assist states in their fight against the tobacco pandemic. The Framework Convention on Tobacco Control has been drafted with the specific intent of serving as a guide to states, to enable them to formulate both national and international responses to this global problem. This article examines the standards suggested by the Framework Convention against which the South African legislative measures are analysed.

Die raamwerkkonvensie oor tabaksbeheermaatreels: hoe vaar Suid-Afrika?

Dit is 'n afgesaagde feit dat die rook van tabak 'n gevaarlike gewoonte met dikwels dodelike gevolge is. Die globale afmetings van hierdie probleem het die Verenigde Nasies, deur middel van die WGO, aangespoor om nasies in hulle stryd teen die tabakspandemie te help. Die Raamwerkkonvensie oor Tabakbeheermaatreels is met die spesifieke doelstelling om as 'n gids vir nasies te dien, wat hulle in staat sal stel om sowel nasionale as internasionale reaksies op hierdie globale probleem te formuleer, opgestel. In hierdie artikel word die Suid-Afrikanse legislatiewe maatreels teen die standaarde, wat deur die Raamwerkkonvensie voorgestel is, ontleed.

Journal for Juridicial Science Vol.28(2) 2003: 175-198
Published
2004-04-13
Section
Articles

Journal Identifiers


eISSN: 0258-252X
print ISSN: 0258-252X