MCHANGO WA MWALIMU J.K. NYERERE KATIKA TAFSIRI NA MAENDELEO YA LUGHA

  • H.J.M Mwansoko Stanford University

Abstract

Kwa kuzingatia tafsiri mbili za J.K. Nyerere, Julius Kaizer (1963) na Mabepari wa Venus (1969), makala inaeleza: (i) kwa nini Mwalimu Nyerere alitafsiri maandishi ya Shakespeare, (ii) ufanisi wa tafsiri zake, na (iii) mchango wa tafsiri hizo. Makala inaonyesha kuwa tafsiri hizo zinazingatia mbinu za kisemantiki zaidi kuliko mbinu nyingine ingawa hapa na pale mbinu ya kimawasiliano inatumika pia. Makala inataja mchango wa tafsiri hizo kuwa ni kukuza fasihi ya Kiswahili, kukuza msamiati na kuwatia ari wafasiri wengine.

Author Biography

H.J.M Mwansoko, Stanford University
Baraza la Kiswahili la Taifa BAKITA
Section
Articles

Journal Identifiers


eISSN: 0856-552X
print ISSN: 0856-552X