PROMOTING ACCESS TO AFRICAN RESEARCH

Kioo cha Lugha - Vol 14, No 1 (2016)

Log in or Register to get access to full text downloads.

Remember me or Register

DOWNLOAD FULL TEXT Open Access  DOWNLOAD FULL TEXT Subscription or Fee Access

Table of Contents

Articles

Dhana ya Lafudhi katika Isimu: Mifano kutoka Lugha ya Kiswahili na Lugha Nyingine za Kibantu EMAIL FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Michael A. Mashauri 1-11
Tofauti za Matumizi ya Lugha katika Miktadha mbalimbali ya Mazungumzo EMAIL FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Hamad Khamis Juma 12-24
Ujitokezaji wa Viambishi Njeo na Athari zake Kifonolojia katika Lugha za Kibantu: Mifano kutoka Lugha ya Shimalila EMAIL FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Pendo Mwashota 25-38
Uelekeo wa Maana za Kipolisemia katika Msamiati wa Kiswahili: Mifano kutoka Kamusi ya Kiswahili Sanifu EMAIL FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Faraja J. Mwendamseke 39-49
The spread of Kiswahili lexis into the interior Bantu: the case of names of new world cereals and tubers in Tanzanian Bantu EMAIL FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Amani Lusekelo 50-73
Dhima ya Lugha ya Mawasiliano katika Jamii: Kiswahili na Mkakati wa Usomaji kuelekea Umajumui wa Kiafrika EMAIL FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Aldin K. Mutembei 74-93
Muundo wa Mashairi katika Diwani ya Mnyampala (1965) na Nafasi yake katika Kuibua Maudhui EMAIL FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Anna Nicholaus Kyamba 94-110
Living the stanzas of Bongo Fleva: its light and dark sides EMAIL FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Spemba E. Spemba 111-129
Tafsiri za Riwaya za Kigeni kwa Kiswahili nchini Tanzania EMAIL FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Flavia Aiello Traore 130-144
Itikadi katika Riwaya za Awali za S.A Mohamed EMAIL FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Murithi Joseph Jesee 145-159


ISSN: 0856-552X
AJOL African Journals Online