PROMOTING ACCESS TO AFRICAN RESEARCH

Lexikos

Log in or Register to get access to full text downloads.

Remember me or RegisterA functional analysis of the e-WAT with specific focus on the mobile version: Towards a model for improvement

A du Plessis

Abstract


Lexicography's identity crisis leads to a shift towards electronic lexicographic tools. The rise of mobile phone and smartphone usage in South Africa also creates the opportunity for lexicographers to exploit a new market. This article looks at the current state of Afrikaans mobile dictionaries as an opportunity to delve into this market. The electronic WAT is analysed by primarily applying the function theory to show where user needs must be addressed. This leads to a model for improvement of this and possibly all other mobile dictionaries in South Africa.

Keywords: Afrikaans, applications, e-dictionaries, e-lexicography, electronic lexicography, function theory, mobile dictionary, mobile phone, lexicographic tools, South African lexicography, WAT

'n Funksionele analise van die e-WAT met spesifieke fokus op die selfoonweergawe: 'n grondslagmodel vir verbetering

Leksikografie se identiteitskrisis lei tot 'n verskuiwing na elektroniese leksikografiese gereedskap. Die groeiende tendens van sel- en slimfone in Suid-Afrika skep ook die geleentheid vir leksikograwe om 'n nuwe mark te ontgin. Hierdie artikel kyk na die onbevredigende toestand van Afrikaanse selfoonwoordeboeke as grondslag vir verdere ondersoek in hierdie sfeer. Die elektroniese WAT word ondersoek deur die funksieteorie toe te pas, om veral aan te dui waar die gebruiker se behoeftes aangespreek moet word. Dit lei tot 'n model vir die verbetering van hierdie en moontlik alle ander selfoonwoordeboeke in Suid-Afrika.

Sleutelwoorde: Afrikaans, e-leksikografie, elektroniese leksikografie, ewoordeboeke, funksieteorie, leksikografiese instrumente, selfoon, selfoonwoordeboek, Suid-Afrikaanse leksikografie, toepassings, WAT
http://dx.doi.org/10.5788/24-1-1253
AJOL African Journals Online