PROMOTING ACCESS TO AFRICAN RESEARCH

Lexikos

Log in or Register to get access to full text downloads.

Remember me or RegisterReviews

Nolan N. Keams

Abstract


Nasionale Terminologiediens van die Departement van Kuns, Kultuur,
Wetenskap en Tegnologie. Dfukkerswoordeboek / Printing Dictionary,
Afrikaans-English / English-Afrikaans, hersiene uitgawe, 1995, xviii +
309 pp. ISBN 0-621-17323-1. E-pos: asteyn@print.pwv.gov.za. Pretoria:
Staatsdrukker. Prys R20,20.
AJOL African Journals Online