PROMOTING ACCESS TO AFRICAN RESEARCH

Lexikos - Vol 1 (1991)

Log in or Register to get access to full text downloads.

Remember me or Register

DOWNLOAD FULL TEXT Open Access  DOWNLOAD FULL TEXT Subscription or Fee Access

Table of Contents

Articles

Voorwoord Forward EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
P Harteveld ix-xiv
Die woord vra kontak EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
DJ van Schalkwyk xv-xx
Taalseksisme as 'n vorm van eensydige leksikografie EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
A.A. Beyleveld, G.J. van Jaarsveld 1-19
http://dx.doi.org/10.5788/1-1-1144
Die lemmatiserirtg van uitdrukkings in verklarende Afrikaanse woordeboeke EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
WF Botha 20-36
Some Dictionary Descriptions of Grammatical Structure EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
William Branford 37-44
http://dx.doi.org/10.5788/1-1-1146
Begripsontwikkeling EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Johan Combrink 45-51
http://dx.doi.org/10.5788/1-1-1147
Vloek, skel en vulgariteit: Hantering van sosiolinguisties aanstootlike leksikale items EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
L. Dekker 52-60
http://dx.doi.org/10.5788/1-1-1148
Sintagmatiese leksikale betrekkinge in Afrikaans EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
LG de Stadler 61-82
http://dx.doi.org/10.5788/1-1-1149
Implikasies vir die leksikografie van die klassifikasie van plante en diere in die volkstaksonomie EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
JCMD du Plessis 83-103
http://dx.doi.org/10.5788/1-1-1150
Vroee woordelyste en woordeboeke in verband met Afrikaans EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
W Gericke 104-112
Die rekenarisering van die leksikografiese prosesse in die Buro van die WAT EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
P Harteveld 128-157
http://dx.doi.org/10.5788/1-1-1153
Die leksikografiese hantering van woordgroepstamme EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
RH Gouws 113-127
http://dx.doi.org/10.5788/1-1-1152
Die aard en aanbieding van die leksikografiese definisie EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
FJ Lombard 158-182
http://dx.doi.org/10.5788/1-1-1154
Wat maak ons met die skarminkel in die jonkmanskas, of: aspekte van die gesag van die woordeboekl EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
FF Odendal 183-196
http://dx.doi.org/10.5788/1-1-1155
Woordeboek en gebruik: 'n bose kringloop EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
AF Prinsloo 197-220
http://dx.doi.org/10.5788/1-1-1156
Polisemie in die woordeboek - 'n kognitiewe perspektief EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
PH Swanepoel 221-280
http://dx.doi.org/10.5788/1-1-1157
Die leksikografiese hantering van neo-klassieke en pseudo-sintaktiese komposita EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
AE van Niekerk 281-297
http://dx.doi.org/10.5788/1-1-1158


ISSN: 2224-0039
AJOL African Journals Online