Same-sex marriage in South Africa: The road ahead

  • JA Robinson

Abstract

n hierdie bydrae word die problematiek oor "huwelike" tussen persone van dieselfde geslag aan die orde gestel. 'n Oorsig word gebied oor die verskillende fasette van die debat en die argumente wat tipies daarin aangevoer word. Op grond van 'n teoretiese verantwoording oor die aard van die huwelik word standpunt oor hierdie kwessie ingeneem. Nadat moontlike modelle oorweeg is word daar met inagneming van grondwetlike oorwegings 'n aanbeveling oor hierdie aangeleentheid gedoen.
Section
Articles

Journal Identifiers


eISSN: 1727-3781