Progesterone profiles of postpartum dairy cows as an aid to diagnosis and treatment of reproductive disorders*

  • WA Butterfield
  • AW Lishman

Abstract

Milk progesterone levels were measured on a daily basis for 44 dairy cows from calving to conception in order to use the progesterone profiles in diagnosing and treating reproductive disorders related to the oestrous cycle. Some of the profiles could be used to identify reproductive abnormalities, for example, silent heats  (13,6%), irregular oestrous cycles (2,2%), ovarian cysts (6,8%), and embryo mortality (15,2%). The degree to which such problems were overcome could also be monitored. The wide variation in progesterone profiles made it difficult to predict the outcome of insemination. It was concluded that repeat breeding could be due to several reasons, only some of which could be identified from progesterone profiles.


Daaglikse melkprogesteroonwaardes van 44 melkkoeie is bepaal vanaf kalwing tot besetting sodat progesteroonprofiele gebruik kon word om voortplantingsgebreke van die estrussiklus te diagnoseer en te behandel. Sekere van die profiele kon gebruik word om voortplantingsgebreke soos byvoorbeeld, stilbrons (13,6%),  ongereelde bronstigheidssiklusse (2,2%), ovariumsiste (6,8%), en  embriomortaliteit (15,2%) te identifiseer. Die mate waartoe sulke probleme oorkom is, kon ook gemonitor word. Weens die groot variasie in progesteroonprofiele  was dit moeilik om die sukses van kunsmatige inseminasie te voorspel. Herhaalde  onsuksesvolle inseminasie kon dus toegeskryf word aan verskeie oorsake waarvan net sommige deur middel van progesteroonprofiele identifiseerbaar was .

Published
2016-07-06
Section
Articles

Journal Identifiers


eISSN: 2221-4062
print ISSN: 0375-1589