PROMOTING ACCESS TO AFRICAN RESEARCH

South African Journal of Animal Science - Vol 16, No 4 (1986)

Log in or Register to get access to full text downloads.

Remember me or Register

DOWNLOAD FULL TEXT Open Access  DOWNLOAD FULL TEXT Subscription or Fee Access

Table of Contents

Articles

The effect of compensatory growth on feed intake, growth rate and efficiency of feed utilization in sheep EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
JC Greeff, HH Meissner, CZ Roux, RJ Janse van Rensburg 155-161
The effect of compensatory growth on body composition in sheep EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
JC Greeff, HH Meissner, CZ Roux, RJ Janse van Rensburg 162-168
Influence of different combinations of urea and low rumina! degradable protein sources on performance of high-producing dairy cows EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
LJ Erasmus, HP de Bruin, JT Grové, MH Neitz, HH Meissner 169-176
Evaluering van Suid-Afrikaanse proteïenbronne: Gebruik van kleurbinding as maatstaf van proteïenkwaliteit in vismele EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
GA Smith, JP Hayes, Naomi Smith 177-182
Die samestelling en aanwending van Suid-Afrikaanse voergraad-koring vir groeiende varke EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
EH Kemm, FK Siebrits, MN Ras 183-186
The effect of a dietary leucine excess on the immunoresponsiveness and growth of chickens EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Karen J. Tinker, RM Gous 187-191
Benutting van appelreste in dïëte vir lammers en melkkoeie EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
HJ van der Merwe, ELJ Kleynhans, WA Kottler 192-196
Effect of fibre and nitrogen content on the digestibility of Kikuyu (Pennisetum clandestinum) EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
TJ Dugmore, JBJ van Ryssen, WJ Stielau 197-201
Die effek van stygende konsentrasies vismeel op die ware lisienbeskikbaarheid by Wit Leghornhane met en sonder sekums EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
JS Duckitt, JP Hayes, JJ du Preez, MJ Paulse 202-208
The reproductive responses of two breeds of beef cows and the performance of their progeny in two contrasting environments EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
A van Niekerk, AW Lishman, SF Lesch 209-214
Slageienskappe van Afrino x Merino-kruisings EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
JJ Olivier, KS Viljoen, JAN Cloete 215-217
Relationships between growth parameters and scrotal circumference in Simmentaler bulls EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
FJC Swanepoel, H Heyns 218-219
Lambing results obtained with imported Ile de France ram semen EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
JAN Grobbelaar, JJ Joubert 219-220
Standardizing initial cooling of sheep semen before freezing EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
C Kemp 220-221
Predictability of steer performance in the feedlot EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
HH Meissner, PC du Plessis, JT Strydom 222-223
Die invloed van voedingspeil op die reaksie van kortgeskeerde Angoraen Boerbokke tydens blootstelling aan koue EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
TJ Fourie, JFK Marais, T Erasmus 224-226
The effect of concentrate in meal- or pellet form on milk, protein and butterfat production of Friesian cows receiving Kikuyu grazing and oat silage as the only roughage sources EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
WA Smith, HJ Heydenrych 226-228


ISSN: 2221-4062
AJOL African Journals Online