PROMOTING ACCESS TO AFRICAN RESEARCH

South African Journal of Cultural History

Log in or Register to get access to full text downloads.

Remember me or RegisterDie interaksie tussen Jood en Afrikaanssprekende op die Suid-Afrikaanse platteland, 1880-1950

Matilda Burden, Talana Weil

Abstract


Interaction between Jews and Afrikaans speakers in rural South Africa, 1850-1950


The interaction between Jews and Afrikaners in the rural areas of South Africa has not been investigated thoroughly prior to this study, although a lot has been written about the Jews from a historical perspective. There are many aspects of life with regard to which interaction between two such groups is possible. This article investigates only the attitudes between the two groups and general activities within society. Jews who immigrated from Eastern Europe preferred to settle in the rural areas of South Africa and start their businesses there. They met with the typical hospitality of the Afrikaners and the subsequent interaction between the two groups resulted in valuable relationships and mutual enrichment.


Hoewel daar baie oor die Jode in Suid-Afrika geskryf is, veral uit 'n historiese oogpunt, is die interaksie tussen Jood en Afrikaner op die platteland nog nie voorheen deeglik nagevors nie. Van die talle terreine waarop daar interaksie moontlik is, word hier slegs gekyk na die algemene gesindhede en gemeenskapsaangeleenthede. Die Oos-Europese Jood het hom tuisgevoel op die platteland en het verkies om sy besigheid daar, eerder as in die stad te begin. Op die platteland het hy kennis gemaak met die gasvryheid van die Afrikaner en die interaksie wat daaruit voortgevloei het, het gelei tot wedersydse verryking.SA Journal of Cultural History Vol.16(2) 2002: 94-109http://dx.doi.org/10.4314/sajch.v16i2.6342
AJOL African Journals Online