PROMOTING ACCESS TO AFRICAN RESEARCH

South African Journal of Cultural History - Vol 23, No 1 (2009)

Log in or Register to get access to full text downloads.

Remember me or Register

DOWNLOAD FULL TEXT Open Access  DOWNLOAD FULL TEXT Subscription or Fee Access

Table of Contents

Articles

Brongebruik in die populêre historiese roman, met spesiale verwysing na Engela van Rooyen en Oswald Pirow EMAIL FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
N Bosman
http://dx.doi.org/10.4314/sajch.v23i1.43852
Materiële voorwerpe vertel ‘n verhaal EMAIL FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
WA Cruywagen
http://dx.doi.org/10.4314/sajch.v23i1.43853
Volksmoeders in verset: Afrikaner-vroueoptogte in Pretoria, 1915 en 1940 EMAIL FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
J Grobler
http://dx.doi.org/10.4314/sajch.v23i1.43854
The characterisation of the Colonial British and the Voortrekkers in Francis Brett Young’s "They seek a country" (1937) EMAIL FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
F Hale
http://dx.doi.org/10.4314/sajch.v23i1.43855
Die invloed van die Boland op die werk van Eugène N. Marais EMAIL FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
J Lodewyk Marais
http://dx.doi.org/10.4314/sajch.v23i1.43856
Die Britse owerheid en die onderwys op Heidelberg gedurende die Anglo-Boereoorlog, 1900-1902 EMAIL FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
W Pretorius, F Pretorius
http://dx.doi.org/10.4314/sajch.v23i1.43857
The historical and cultural signifi cance of sacred sites in the Free State province, South Africa EMAIL FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
C Twala
http://dx.doi.org/10.4314/sajch.v23i1.43858
Southern African students at the Music School in Weimar, Germany, 1884-1921 EMAIL FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
H van der Mescht
http://dx.doi.org/10.4314/sajch.v23i1.43859
Drie vroeë Afrikaanse rolprente (1938-1949) as uitdrukking van die sosiale gewete van die Afrikaner EMAIL FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
A van Staden, K Sevenhuysen
http://dx.doi.org/10.4314/sajch.v23i1.43860
Book Review: O.J.O. Ferreira, Da Costa Leal in die Zuid-Afrikaanse Republiek: die sekretaris van ’n Portugese diplomatieke kommissie se besoek aan Potchefstroom en terugreis na Lourenço Marques, 1869-1870 EMAIL FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
A Wessels
http://dx.doi.org/10.4314/sajch.v23i1.43861
A.E. Duffey, Anton Van Wouw, the smaller works EMAIL FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
C Kruger
http://dx.doi.org/10.4314/sajch.v23i1.43862
'Celestine Pretorius, Vreeslose Drienie. Die lewe van Hendrina Joubert' EMAIL FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
A Posthuma
http://dx.doi.org/10.4314/sajch.v23i1.43863
Schalk le Roux, Van La Concorde na Op-de-Tradouw. ‘n Saamgefl anste geskiedenis van die plattelandse reis van ‘n familie. Geleen uit tekste, dokumente en albums EMAIL FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
JJ Swiegers
http://dx.doi.org/10.4314/sajch.v23i1.43864
Karel Schoeman, Patrisiërs en prinse. Die Europese samelewing en die stigting van ʼn kolonie aan die Kaap 1619-1715 EMAIL FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
D Prinsloo
http://dx.doi.org/10.4314/sajch.v23i1.43865
Anton F. Prinsloo, Annerlike Afrikaans EMAIL FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
JJ Swiegers
http://dx.doi.org/10.4314/sajch.v23i1.43866


ISSN: 1011-3053
AJOL African Journals Online