PROMOTING ACCESS TO AFRICAN RESEARCH

Browse Title Index

Log in or Register to get access to full text downloads.

Remember me or Register


 
Issue Title
 
Vol 39, No 4 (1965) Die 2,350 Curie Kobalt-60 terapie-eenheid aan die Karl Bremer-hospitaal Abstract   PDF
E.J. Van der Merwe
 
Vol 29, No 3 (1955) Die algemene praktisyn: probleme en standpunte Abstract   PDF
H.P. Botha
 
Vol 40, No 7 (1966) Die antibiotikum-sensitiwiteit van gram-negatiewe organismes by die Karl Bremer-Hospitaal 1960-1965 Abstract   PDF
T. Hamersma
 
Vol 32, No 9 (1958) Die bal-en-potjie enkelgewrig Abstract   PDF
Andre Roux
 
Vol 35, No 1 (1961) Die Basaalmetabolisme-snelheid van blanke en bantoeverpleegsters Abstract   PDF
J. Booyens, B.J. Meyer, J.J. Theron, E.R. Strickler
 
Vol 36, No 9 (1962) Die basaalmetabolism-snelheid van blanke mans Abstract   PDF
J. Booyens, K.C. Holemans
 
Vol 43, No 3 (1969) Die bed Abstract   PDF
Editorial Editorial
 
Vol 35, No 4 (1961) Die behandeling van kinders mer chroniese asma: 'n proefneming met drie verskillende metodes Abstract   PDF
Andrew B. Murray
 
Vol 36, No 5 (1962) Die behandeling van tetanus neonatorum in Karl Bremer hospital Abstract   PDF
M.P. Keet, A.B. Murray
 
Vol 37, No 8 (1963) DIE BEHOEFTE AAN NAVORSERS IN SUID-AFRIKA Abstract   PDF
Editorial Editorial
 
Vol 35, No 7 (1961) DIE BEHOEFTE AAN PROFESSIONELE PERSONE Abstract   PDF
Editorial Editorial
 
Vol 45, No 9 (1971) Die belang van Lisosiem (Muramidase) hematologiese studies Abstract   PDF
J.G. Steytler
 
Vol 45, No 10 (1971) Die belang van lisosiem (muramidase) hematologiese studies Abstract   PDF
J.G. Steytler
 
Vol 85, No 12 (1995) Die belangrikheid van sagteweefsel pedikels in beserings van die gesig Abstract   PDF
C. S. F. Smit
 
Vol 39, No 5 (1965) Die beranderde beeld van die mediese professie Abstract   PDF
A.P. Blignault
 
Vol 35, No 11 (1961) Die betekenis van n skeppende belangstelling Abstract   PDF
Editorial Editorial
 
Vol 36, No 1 (1962) DIE BEVOLKINGSONTPLOFFING Abstract   PDF
Editorial Editorial
 
Vol 34, No 1 (1960) Die bloedvateitiologie van diabetiese neuropatie (The vascular eatiology of diabetic neuropathy) Abstract   PDF
C.L. Wicht
 
Vol 37, No 5 (1963) DIE DEKGLASIE VAN JAN INGEN-HOUSZ Abstract   PDF
Editorial Editorial
 
Vol 47, No 8 (1973) Die Dokter-Pasient Rolverwantskap Abstract   PDF
JAL Theron
 
Vol 38, No 1 (1964) DIE DOOD Abstract   PDF
Editorial Editorial
 
Vol 35, No 5 (1961) Die eer en belange van die mediese beroep Abstract   PDF
J.W. van der Riet
 
Vol 34, No 7 (1960) Die effek van die intraveneuse infusie van hipertensien-II-Peptiden op die miokardiale metabolisme en die kardiopulmonale hemodinamika van honde Abstract   PDF
L Potgieter
 
Vol 43, No 12 (1969) Die effek van tavan (SP54) op die stollingsmeganisme en fibrinolise by pasiëtnte op antistolteraple Abstract   PDF
P Kleyhans, F.P. Retief, A.R. Bosman
 
Vol 33, No 3 (1959) Die erflikheid van polikisteuse niere Abstract   PDF
J.C. de Villiers
 
Vol 33, No 9 (1959) Die estrogeen produserende testes sindroom Abstract   PDF
M.M. De La Harpe
 
Vol 36, No 5 (1962) Die etiologie van diabetiese osteoartropatie na aanleiding van 2 tipiese gevalle Abstract   PDF
P.D.R. van Heerden, C.L. Wicht
 
Vol 47, No 12 (1973) Die Fakulteit van Geneeskunde, Universiteit van die Oranje- Vrystaat: Die Eerste Vyf Jaar Abstract   PDF
F.P. Retief
 
Vol 34, No 7 (1960) Die fisiologie - sy bydrae tot die geneeskunde Abstract   PDF
Editorial Editorial
 
Vol 35, No 7 (1961) DIE GEBRUIK VAN, LIQUOID VENULE' VIR BLOEDKWEKINGS Abstract   PDF
JG Steytler
 
Vol 34, No 6 (1960) Die gemeenskap en die weduwee Abstract   PDF
Editorial Editorial
 
Vol 38, No 6 (1964) Die geneesheer, die pers en publisiteit Abstract   PDF
J.K. Bremer
 
Vol 40, No 10 (1966) Die geneeskundige beroep en vooruitbetaalde mediese dienste Abstract   PDF
L.M. Marchand
 
Vol 29, No 5 (1955) Die geneeskundige fakulteit aan die Universiteit van Stellenbosch Abstract   PDF
H.B. Thom
 
Vol 34, No 5 (1960) Die gesinsdokter in Suid-Afrika Abstract   PDF
J van Schalkwijk
 
Vol 36, No 6 (1962) DIE GESINSGENEESHEER Abstract   PDF
Editorial Editorial
 
Vol 34, No 9 (1960) Die gesinsjaar en die gesinskongres Abstract   PDF
Editorial Editorial
 
Vol 33, No 9 (1959) Die gevaar van uterusruptuur na keisersnee gevolg deur normale kraam Abstract   PDF
P.M. Bremer
 
Vol 33, No 6 (1959) Die grbruik van argineien by pasiente me hepatiese koma Abstract   PDF
J.J.D. Jacobs
 
Vol 37, No 4 (1963) DIE GRUWELIKE GEVOLGE VAN KANKERKWAKSALWERY Abstract   PDF
T Fichardt
 
Vol 43, No 3 (1969) Die hemolities-uremiese sindroom Abstract   PDF
B. Buitendag
 
Vol 40, No 8 (1966) Die hittetoleransie van rotweefselsoorte in vitro Abstract   PDF
F.J. Bunden, F.M. Engelbrecht
 
Vol 36, No 8 (1962) DIE HONDERDJARlGE HERDENKING VAN DIE SO SOMERSET-HOSPITAAL, KAAPSTAD Abstract   PDF
Editorial Editorial
 
Vol 30, No 5 (1956) Die Iliosakrale Gewrig: Die rol vervul in die vroulike bekken Abstract   PDF
A. J. L. van Rooyen
 
Vol 43, No 11 (1969) Die invloed van farmaseutiese en fisies-chemiese faktore van geneesmiddles op die uitslag van kliniese toetse: Chlooramfenikolpalmitaat Abstract   PDF
M.C.B. Van Oudtshoorn, F.J. Potgieter, H.A. Koeleman, L.D. Pantonowitz
 
Vol 36, No 1 (1962) DIE INVLOED VAN ROOK OP GESONDHEID Abstract   PDF
Editorial Editorial
 
Vol 36, No 5 (1962) Die invloed van silika, aluminium en kalsiumfluoried op die longe en die respiratoriese ensieme van proefdiere Abstract   PDF
F.M. Engelbrecht, F. J. Burger
 
Vol 30, No 7 (1956) Die Karl Bremer Hospitaal: Openingsrede van die minister van gesondheid Abstract   PDF
Claudia Naidu
 
Vol 32, No 7 (1958) Die karpale tonnel-sindroom of die akroparestesie-sindroom Abstract   PDF
George Dall
 
Vol 48, No 1 (1974) Die Kind in die Hospitaal Abstract   PDF
Isabel M. Hofmeyr
 
2601 - 2650 of 9067 Items << < 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 > >> 


ISSN: 0256-95749
AJOL African Journals Online