PROMOTING ACCESS TO AFRICAN RESEARCH

Browse Title Index

Log in or Register to get access to full text downloads.

Remember me or Register


 
Issue Title
 
Vol 36, No 1 (1962) DIE KLINIESE TOEPASSING VAN DIE SERUMPROTEiNE - SPEKTRUM Abstract   PDF
PDR van Heerden
 
Vol 33, No 5 (1959) Die Kunsnier (The artificial kidney) gebruike en komplikasies Abstract   PDF
A.J. Brink, P.W. Botha, T.C.H. Arndt, J.N. De Klerk
 
Vol 35, No 11 (1961) Die liefdadigheidsfonds Abstract   PDF
Editorial Editorial
 
Vol 36, No 12 (1962) DIE LIEFDADIGHEIDSFONDS Abstract   PDF
Editorial Editorial
 
Vol 43, No 4 (1969) Die magistergraad in huisartskunde van die Universiteit van Pretoria Abstract
H.P. Botha
 
Vol 35, No 8 (1961) DIE MEDIESE KONGRES IN KAAPSTAD Abstract   PDF
Editorial Editorial
 
Vol 35, No 9 (1961) DIE MEDIESE LEERPLAN Abstract   PDF
Editorial Editorial
 
Vol 47, No 12 (1973) Die Mieloproliferatiewe Sindroom, Mielofibrose en Eritrositose Abstract   PDF
F.P. Retief, A. Du P. Heyns
 
Vol 45, No 12 (1971) Die Mislukking van Radiologie Abstract   PDF
Editorial Editorial
 
Vol 36, No 5 (1962) Die moontlike verband tussen die α-selle in die pankreaseilandweefsel en die cholesterol-metabolisme Abstract   PDF
A.C. Esterhuizen
 
Vol 36, No 3 (1962) DIE MOONTLlKE GEVAAR VAN RADIOAKTIEWE STRO TIUM-90 AS UITVALPRODUK Abstract   PDF
JP Roux
 
Vol 40, No 10 (1966) Die nabootsing van geestekrankheid onder bantoe verhoorafwagtende mans vanaf Durban gevangenis(Natal)) Abstract   PDF
P.H. Henning
 
Vol 34, No 7 (1960) Die narkotiseur se bydrae tot die welsyn van die pasgeborene Abstract   PDF
Editorial Editorial
 
Vol 35, No 6 (1961) DIE NAVORSER IN SUID-AFRIKA Abstract   PDF
Editorial Editorial
 
Vol 33, No 3 (1959) Die ontwikkeling van die regopstand van die mens Abstract   PDF
M.J. Toerien
 
Vol 36, No 5 (1962) Die Operasiesaaltegnikus Abstract   PDF
R.L.M. Kotze
 
Vol 37, No 5 (1963) DIE OPERATIEWE BEHANDELING VAN ILEO-FEMORALE VENEUSE TROMBOSE Abstract   PDF
JA du Plessis
 
Vol 34, No 5 (1960) Die opkoms en die bydrae van die Afrikaanse geneeskundige fakulteite Abstract   PDF
H.W. Snyman
 
Vol 40, No 8 (1966) Die opvoeding van die gennesheer Abstract   PDF
Derek Doyle
 
Vol 43, No 9 (1969) Die organisasie van 'n gebalanseerde algemene hospitaal Abstract   PDF
R.L.M. Kotzé
 
Vol 40, No 9 (1966) Die pasgebore baba Abstract
Editorial Editorial
 
Vol 48, No 2 (1974) Die pers, die medici en 'n sesling Abstract   PDF
Jack Viviers
 
Vol 37, No 1 (1963) Die Persentasie-metode van dosering vir suigelinge end kinders Abstract   PDF
Pincus Catzel
 
Vol 33, No 6 (1959) Die probleem van hardhorendheid Abstract   PDF
Izak A. Van T. Fick
 
Vol 34, No 7 (1960) Die profilaktiese toediening van ergometrien met hialase an die einde van die tweede stadium van kraam Abstract   PDF
JN de Villiers, JP du Toit
 
Vol 37, No 7 (1963) DIE ROL VAN DIE PSIGIATRIE IN DIE ONDERRIG VAN 0NGEGRADUEERDE MEDIESE STUDENTE Abstract   PDF
Editorial Editorial
 
Vol 39, No 8 (1965) Die rol wat 'n medikus buite sy beroep in sy gemeenskap vervul Abstract   PDF
J.A. Dieperink
 
Vol 39, No 8 (1965) Die rol wat n medikus buite sy beroep in sy gemeenskap vervul Abstract   PDF
J.A. Dieperink
 
Vol 43, No 3 (1969) Die sentrale figuur Abstract   PDF
Editorial Editorial
 
Vol 33, No 7 (1959) Die serebrospinale vog Abstract   PDF
Editorial Editorial
 
Vol 45, No 9 (1971) Die siekteprofieI van 'n geriatriese buitepasient - Afdeling Abstract   PDF
C.L. Wicht, H. Kamfer
 
Vol 45, No 10 (1971) Die siekteprofiel van 'n geriatriese buitepasiënt-afdeling Abstract   PDF
C.L. Wicht, H Kamfer
 
Vol 33, No 11 (1959) Die sindroom van liggingshipotensie van swangerskap (supine hypotensive syndrome) Abstract   PDF
G.H.R. Holtzhausen
 
Vol 36, No 5 (1962) Die skynbare tekort aan mediese praktisyns in die Republiek van Suid-Afrika Abstract   PDF
O. V. S. Kok
 
Vol 38, No 9 (1964) Die snelheid van vloei van bloed en ander vloeistowwe deur 'n dun buisie by verskillende temperature tussen 3°C en 40°C Abstract   PDF
J.S. Le Roux, J.K. Bremer
 
Vol 30, No 4 (1956) Die snykundige manipulasie van die buislose klierstelsel in die behandelig van prostaatkanker Abstract   PDF
J.N. de Klerk
 
Vol 48, No 2 (1974) Die spanwydte van insig Abstract   PDF
Editorial Editorial
 
Vol 30, No 3 (1956) Die stellenbosse genneskundige fakulteit Abstract   PDF
H.B. Thom
 
Vol 45, No 10 (1971) Die Teenstem Abstract   PDF
Claudia Naidu
 
Vol 36, No 8 (1962) DIE TEGNIEK VAN RESEKSIE VAN ANEURISMAS VAN DIE ABDOMINALE AORTA Abstract   PDF
JK Bremer
 
Vol 33, No 11 (1959) Die uitwerking van griseofulvin op favus - in beeld Abstract   PDF
James Marshall
 
Vol 78, No 9 (1990) Die verband tussen kreatinienopruiming en glomerulere filtrasiespoed in die kritiek siek pasient Abstract   PDF
J. C. Smit, J.B. De Vaal
 
Vol 29, No 4 (1955) Die verbetering van verstoorde spierfunksie Abstract   PDF
A. Obholzer
 
Vol 32, No 2 (1958) Die verpleging van geestesgebrekkiges: enkele aspekte Abstract   PDF
HW Smith
 
Vol 35, No 3 (1961) Die versorging van oumense Abstract   PDF
Editorial Editorial
 
Vol 40, No 11 (1966) Die versorging van seniele bejaardes Abstract   PDF
Editorial Editorial
 
Vol 38, No 12 (1964) Die vertouse (suigtrekker) in die algemene praktyk Abstract   PDF
Erich Kuschke
 
Vol 35, No 9 (1961) DIE VERVOER VAN BESEERDE PASIENTE Abstract   PDF
Editorial Editorial
 
Vol 38, No 7 (1964) Die verwydering van radioaktiewe monasietstof uit die longe van rotte na intratrageale toediening Abstract   PDF
B.F. Thiart, F.M. Engelbrecht
 
Vol 36, No 9 (1962) Die voorsiening en verbruik van askorbiensuur by die Suid-Afrikaanse antarktiese basis, 1960 Abstract   PDF
A. le R. van der Merwe
 
2651 - 2700 of 9067 Items << < 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 > >> 


ISSN: 0256-95749
AJOL African Journals Online