PROMOTING ACCESS TO AFRICAN RESEARCH

Stellenbosch Papers in Linguistics Plus - Vol 45 (2014)

Log in or Register to get access to full text downloads.

Remember me or Register

DOWNLOAD FULL TEXT Open Access  DOWNLOAD FULL TEXT Subscription or Fee Access

Table of Contents

Articles

Die ontwerp van ʼn Afrikaanse taakgebaseerde rekenaaronderrigprogram vir internasionale studente aan die Universiteit Stellenbosch EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
V Beukes, E Adendorff 1-18
http://dx.doi.org/10.5842/45-0-623
ʼn Ondersoek na die taalgebruik in Son as verteenwoordigend van Kaaps EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
J Blignaut, H Lesch 19-41
Die waarde van tolking vir tersiêre onderrig en leer. ’n Ondersoek na die persepsies van tolkgemedieerde kommunikasie in die Fakulteit Regsgeleerdheid aan die Universiteit Stellenbosch EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
C Brewis 43-70
http://dx.doi.org/10.5842/45-0-206
Putting directionality into context EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
S Dose 71-88
http://dx.doi.org/10.5842/45-0-625
’n Behoefte-analise met die oog op die ontwerp van ’n Taal vir Spesifieke Doeleindes (TSD)-kursus vir leerderonderwysers met Afrikaans as tweede taal EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
A Greyling, E Adendorff xx-xx
http://dx.doi.org/10.5842/45-0-626
Continuing the conversation among the words: Breyten Breytenbach’s translation strategy in Oorblyfsel/ Voice Over EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
E Kirsten 109-123
Die bronteksouteur se bydrae tot die produksieproses van literêre vertalings EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
C-M Spies 125-165
http://dx.doi.org/10.5842/45-0-624
’n Deskriptiewe ondersoek na Sheila Cussons se poësievertalings aan die hand van Lefevere se sewe strategieë EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
M Swart 167-185
http://dx.doi.org/10.5842/45-0-634
Effective language in study guides at a distance learning institution: Bridging the gap between the academic and non-academic cultures EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
M Vergie 187-214
http://dx.doi.org/10.5842/45-0-622


ISSN: 2224-3380
AJOL African Journals Online