PROMOTING ACCESS TO AFRICAN RESEARCH

Browse Title Index

Log in or Register to get access to full text downloads.

Remember me or Register


 
Issue Title
 
Vol 10 (1985) Die staatstaaldiens: Funksies en invloed ten opsigte van die normering van taalgebruik Abstract   PDF
DW Le Roux
 
Vol 37 (2009) Die struktuur van die linker-sinsgrens in Afrikaans Abstract   PDF
M Botha, J Oosthuizen
 
Vol 42 (2013) Die taak van akademiese geletterdheid/hede binne die konteks van ’n markgedrewe universiteit Abstract   PDF
E Meihuizen
 
Vol 10 (1985) Die taalpraktisyn as kruispunt Abstract   PDF
JS Schutte
 
Vol 22 (1992) Die Tersaaklikheid Van Taalwetenskap Vir Spraakheelkunde Abstract   PDF
E Alant
 
Vol 32 (2003) Die Verhoging Van Voorskoolse Kinders Se Sintaktiese Kompleksiteit Deur Blootstelling Aan Dialogiese Lees Abstract   PDF
D Klop
 
Vol 22 (1992) Die Vertaalberoep En Taalbeplanning Abstract   PDF
A-M Beukes
 
Vol 43 (2014) Die waarde en uitdagings van diensleer vir tolkopleiding: die ervaring van die tolkopleidingsprogram aan die Universiteit Stellenbosch Abstract   PDF
HM Lesch
 
Vol 53 (2017) Die waarde van Akteur-Netwerk-Teorie en ’n etnografiese navorsingstrategie vir die ondersoek van opvoedkundige tolking aan die Universiteit Stellenbosch Abstract   PDF
Carmen Brewis
 
Vol 45 (2014) Die waarde van tolking vir tersiêre onderrig en leer. ’n Ondersoek na die persepsies van tolkgemedieerde kommunikasie in die Fakulteit Regsgeleerdheid aan die Universiteit Stellenbosch Abstract   PDF
C Brewis
 
Vol 53 (2017) Die wisselwerking tussen teorie en praktyk in die ontwerp van ’n kurrikulum met transtaling as kernkomponent Abstract   PDF
Adelia Carstens
 
Vol 22 (1992) Die Woordeboek As Hulpmiddel - En Nie As Struikelblok – In Vreemdetaalonderrig Abstract   PDF
K Menck
 
Vol 26 (1996) Distinguishing between critical linguistics and critical language awareness: implications for first language teaching in secondary schools Abstract   PDF
C Anthonissen
 
Vol 52 (2017) Distribution of conjunctive and disjunctive forms in Xitsonga Abstract   PDF
Seunghun J. Lee, Crous Hlungwani
 
Vol 43 (2014) Do justice to court interpreters in South Africa Abstract   PDF
S Lebese
 
Vol 41 (2012) Does Active Participation in Health Enhance Health Outcomes and Health Care Delivery Systems? Abstract   PDF
A Thutloa, C Stroud
 
Vol 29 (1996) Does language make us walking angels, talking apes or what? Abstract   PDF
RP Botha
 
Vol 49 (2016) Does socioeconomic level have an effect on school-age language skills in a developed country? Abstract   PDF
Ondene van Dulm, Frenette Southwood
 
Vol 48 (2015) Editorial Abstract   PDF
Ian Bekker
 
Vol 52 (2017) Editorial Abstract   PDF
Ian Bekker
 
Vol 53 (2017) Editorial Abstract   PDF
Antoinette van der Merwe, Alta van Rensburg, Rose Richards, Sharifa Daniels, Rufus Gouws
 
Vol 54 (2018) Editors’ Preface Abstract   PDF
Kristina Riedel, Mark de Vos
 
Vol 43 (2014) Educational interpreting: A dynamic role model Abstract   PDF
H Kotze
 
Vol 30 (1999) Eerstetaaloordrag by aanvangsleerders van Engels as tweede taal Abstract   PDF
E Hattingh, C le Roux
 
Vol 45 (2014) Effective language in study guides at a distance learning institution: Bridging the gap between the academic and non-academic cultures Abstract   PDF
M Vergie
 
Vol 38 (2009) Elemente einer Soziolinguistik Nordafrikas Abstract   PDF
H Ekkehard Wolff
 
Vol 41 (2012) Emotions and HIV/AIDS in South Africa: A Multilingual Perspective Abstract   PDF
M Oostendorp, E Bylund
 
Vol 53 (2017) Equitable multilingualism? The case of Stellenbosch University Writing Laboratory Abstract   PDF
Sharifa Daniels, Rose Richards
 
Vol 21 (1992) Error Correction In a Communicative Language Teaching Framework Abstract   PDF
MS Odendaal
 
Vol 39 (2009) Evaluating Difference in the Foreign Language Classroom: Teaching Approaches, Syllabus Design and Student Reactions Abstract   PDF
S Houghton
 
Vol 53 (2017) Evaluating four readability formulas for Afrikaans Abstract   PDF
Carel Jansen, Rose Richards, Liezl van Zyl
 
Vol 42 (2013) Exploring Connections: Reflections on Mother-Tongue Education in Postcolonial Uganda Abstract   PDF
ME Ssentanda
 
Vol 40 (2010) Expressions of Futurity in the Vilamovicean Language Abstract   PDF
A Andrason
 
Vol 21 (1992) Factors Influencing The Transition From Orality To Literacy Abstract   PDF
H Van Zweel
 
Vol 42 (2013) First-year University Students’ Productive Knowledge of Collocations Abstract   PDF
D Nizonkiza, T van Dyk, H Louw
 
Vol 40 (2010) Foreign Language Teaching and Learning: Challenges and Opportunities at Makerere University Abstract   PDF
W Wagaba
 
Vol 47 (2015) Foreword1 Abstract   PDF
Theresa Biberauer
 
Vol 21 (1992) Fossilisation In English Second Language Medium Abstract   PDF
P Southey
 
Vol 43 (2014) Framed communities: Translating the State of the Nation Abstract   PDF
T Janse van Rensburg, I Feinauer
 
Vol 29 (1996) Frightening or enlightening? An appraisal of the functions of the military metaphor in the aids context Abstract   PDF
T Biberauer
 
Vol 38 (2009) Germanistikstudium in Marokko – Probleme und Perspektiven Abstract   PDF
A Bouchara
 
Vol 38 (2009) Geschichte der Sprachenpolitik Kameruns, oder: der lange Weg nationaler Sprachen aus der Verbannung Abstract   PDF
E Djomo
 
Vol 49 (2016) Giving Voice: Studies in honour of Christine Anthonissen Abstract   PDF
Marcelyn Oostendorp
 
Vol 29 (1996) Grammatical analysis of interlanguage Abstract   PDF
K Barker
 
Vol 31 (2002) Grammatical constraints on intrasentential code switching: Evidence from English-Afrikaans code switching Abstract   PDF
K van Gass
 
Vol 42 (2013) Having Fun with van – a Nanosyntactic take on Syncretism Abstract   PDF
E Pretorius
 
Vol 44 (2014) Head movement is an artefact of optimal solutions to linearization paradoxes Abstract   PDF
M de Vos
 
Vol 52 (2017) Hiatus resolution in Xitsonga Abstract   PDF
Alyssa Vratsanos, Maxwell Kadenge
 
Vol 54 (2018) High tone lowering and raising in Tsua Abstract   PDF
Timothy K. Mathes, Andy Monthusi Chebanne
 
Vol 10 (1985) Historiese aspekte van normering in suid Sotho Abstract   PDF
JM Lenake, CF Swanepoel
 
101 - 150 of 379 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> 


ISSN: 2224-3380
AJOL African Journals Online