PROMOTING ACCESS TO AFRICAN RESEARCH

Tydskrif vir letterkunde

Log in or Register to get access to full text downloads.

Remember me or RegisterBook Review: Perspektief en profiel: ’n Afrikaanse literatuurgeskiedenis (Tweede uitgawe)

Desmond Painter

Abstract


Book Title: Perspektief en profiel: ’n Afrikaanse literatuurgeskiedenis (Tweede uitgawe)

Book Author: H. P. van Coller. (red.)

Pretoria: Van Schaik, 2015 en 2016. Deel 1: 898 pp. ISBN: 978 0 627 03104 5;
Deel 2: 1076 pp. ISBN: 978 0 627 03105 2; Deel 3: 1126 pp. ISBN: 978 0 627 03106 9.
AJOL African Journals Online