Waarom schrijft u? Waarom schrijft u in het Nederlands? Literatuur en taal in de Nederlandse Antillen en Aruba

  • Wim Rutgers University of the Netherlands Antilles, Aruba
Keywords: Netherlands Antilles, Aruba, Papiamento, Antillean literature

Abstract

Language and literature in the Netherlands Antilles and Aruba [Dutch]

Four languages are used daily on the six islands that encompass the Netherlands Antilles and Aruba and form part of the Kingdom of the Netherlands: the national languages English and Papiamento (an interlanguage based upon Dutch, English, Portuguese and Spanish), the Dutch of the Kingdom and the regional language, Spanish. Each of these four languages has a literary tradition on the islands. Although Dutch is still the official language and used as the language of school instruction and the written language of business its wider functions have diminished. Over the past decades the language has virtually disappeared from the islands' cultural life, with the consequence that Dutch-Antillean literature is also gradually declining. On Curaçao, Aruba and Bonaire Papiamento predominates and will have to replace Dutch as the literary language, but as long as it is not a language of instruction this will be problematic. Over the last couple of years an important literary tradition in English has developed on Saint Maartin, Saba and Saint-Eustatius. Alongside the written literature an oral tradition exists up to the present day on the islands. Cola Debrot, Boeli van Leeuwen, Tip Marugg and Frank Martinus Arion are well known internationally but there are many other writers who belong to the literary canons of the islands.

Key Words: Netherlands Antilles, Aruba, Papiamento, Antillean literature.

Talen en literatuur in de Nederlandse Antillen en Aruba

Op de zes eilanden die samen als de Nederlandse Antillen en Aruba deel zijn van het Koninkrijk der Nederlanden worden dagelijks vier talen gebruikt: de nationale talen Papiamentu en Engels, het Nederlands van het Koninkrijk en het Spaans van de regio. Elk van deze vier talen heeft een literaire traditie op de eilanden. Het Nederlands heeft in de loop van de tijd steeds minder functies gekregen maar is nog steeds officiële taal, schooltaal en schriftelijke bestuurstaal. Uit het culturele leven is de taal de laatste decennia nagenoeg verdwenen, wat inhoudt dat ook de Nederlands-Antilliaanse literatuur langzamerhand lijkt te verdwijnen. Op Curaçao, Aruba en Bonaire zal het Papiamentu de functie van literaire taal moeten gaan overnemen, maar dat is nog problematisch zolang deze taal niet de instructietaal van het onderwijs wordt. Op Sint-Maarten, Saba en Sint-Eustatius ontwikkelt zich de laatste jaren een belangwekkende literatuur in het Engels. Naast de geschreven literatuur kennen de eilanden een orale traditie die voortduurt tot vandaag de dag. De in het buitenland bekendste schrijvers zijn Cola Debrot, Boeli van Leeuwen, Tip Marugg en Frank Martinus Arion, maar er zijn talrijke andere schrijvers die tot de eilandelijke canons behoren.

Trefwoorden: Nederlandse Antillen, Aruba, Papiamentu, Antilleaanse literatuur.

Tydskrif vir letterkunde Vol.41(1) 2004: 115-129
Published
2004-07-06
Section
Articles

Journal Identifiers


eISSN: 2309-9070
print ISSN: 0041-476X