PROMOTING ACCESS TO AFRICAN RESEARCH

Tydskrif vir letterkunde - Vol 47, No 1 (2010)

Log in or Register to get access to full text downloads.

Remember me or Register

DOWNLOAD FULL TEXT Open Access  DOWNLOAD FULL TEXT Subscription or Fee Access

Table of Contents

Articles

Wopko Jensma en die soeke na ’n nuwe (Suid-)Afrikaanse identiteit EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
L Kleyn, JL Marais
http://dx.doi.org/10.4314/tvl.v47i1.50482
Die spore van Raka: Oor herskrywing en kanonisering (Deel 1) EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
HP van Coller, A van Jaarsveld
http://dx.doi.org/10.4314/tvl.v47i1.50483
Natuur en (skrywende) mens: Petra Müller se verhaalkuns binne die raamwerk van letterkunde as kulturele ekologie EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
S Meyer
http://dx.doi.org/10.4314/tvl.v47i1.50485
Manifestasies van die liefde in Langsaan die vuur (A. H. M. Scholtz) EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
MJ Prins
http://dx.doi.org/10.4314/tvl.v47i1.50488
In het land der Boeren: De receptie van de Anglo-Boerenoorlog in de Poolse jeugdliteratuur EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
P Zajas
http://dx.doi.org/10.4314/tvl.v47i1.50490
“A battle between lust and loathing”: The interplay between masculinity and femininity in Zakes Mda’s The Madonna of Excelsior EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
M Crous
http://dx.doi.org/10.4314/tvl.v47i1.50491
Parallelism in G. V. Mona’s UVulindlela EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Z Mtumane
http://dx.doi.org/10.4314/tvl.v47i1.50493
Constructing an inclusive speech community from two mutually excluding ones: The third Afrikaans language movement EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
V Webb
http://dx.doi.org/10.4314/tvl.v47i1.50495


ISSN: 2309-9070
AJOL African Journals Online