Main Article Content

Electro-acupuncture at Jianshi (PC5) and Neiguan (PC6) alters heart rate variability (HRV) in frightened volunteers


Huanlin Huang
Zheng Zhong
Xinyi Zhang
Jizhou Wang
Jizhou Wang
Yujie Li
Ole Bernt Fasmer
Gustav Wik
Yong Huang
Shaohui Huang

Abstract

No Abstract.

Journal Identifiers


eISSN: 0189-6016