Boekbespreking

  • Andries G. van Aarde

Abstract

Du Plooy, A. le R. - Van Wyk, B.J. 1989. Die presbiteriaal-sinodale kerkbegrip met besondere verwysing na die Kerkwet van die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika

Beukes, A.P.J. - Burger. C.W., Muller, B.A. & Smit, D.J. (reds) 1990. Riglyne vir prediking oor vrede

Beukes, M.J. du P. - De Klerk, J.J. (red) 1990. Die diens van harmhartigheid en die Nederduitse Gereformeerde Kerk ( ’n diakonologiese studie)

Botes, H.J. - Holthaus, S. 1990. Madame Blavatsky und die Theosophische Gesellschaft: Die Sphinx des Okkultismes

Botma, M.A. - Best, T.F. (ed) 1990. The commission meeting at Budapest 1989. (Faith and Order 1985-1989 paper 148.)

De Beer, W.C.M. - Van der Walt, B.J. 1989. Reformasie op viersprong: Pasmarkeerders, loodvoetiges, hrandstigten of tigdraem?

Dreyer, T.FJ. - Lerle, E. 1989. Kontakstark verkundigen: Grundzuge Bibeltreuer Predigt

Engelbrecht, E. - Burger, C.W., Miiller, B.A. & Smit, D.J. (reds) 1990. Riglyne vir prediking oor die bergrede

Heyns, J.A. - Potgieter, F.J.M. 1990. Kerk en samelewing- ’n wesenskou

Labuschagne, J.P. - Kinghorn, J., Lategan, B.C. & Van der Merwe, C.F. (eds) 1989. Into Africa: Afrikaners in Africa reflect on ‘coming home’

Labuschagne, J.P. - Vorster, W.S. (red) 1990. Morality at the marketplace

Naudé, R.M. - Crafford, D. 1990. Uitdagings vir die kerk in Afrika

Smith, D.J. - Baptism, eucharist and ministry 1982-1990: Report on the process and responses 1990. (Faith and Order paper 149.)

Storm, J.M.G - Olivier, S.P. 1990. Fokus op Gelofte

Van Biljon, J.A. - De Villiers, P.G.R. (ed) 1989. The Bible and stress

Van der Westhuizen, H.G. - Kirk, J.A. 1990. Liberation theology in brief

Van Wyk, D.J.C - Kritzinger, J.N.J & Saayman, W.A 1990. Mission in creative tension: A dialogue with David Bosch

Van Wyk, D.J.C - Pass, D.B 1990. Music and the church: A theology  of church music

Van Wyk, D.J.C - Van Elderen, M. 1990. Introducing the World Council of Churches

Vledder, E.J. - Castro, E. (comp) 1990. To the wind of God’s Spirit: Reflections on the Canberra theme

Vosloo, W. - Heiberg, J.L. 1990. Die verbondsvolk se verhouding tot sy land

Published
2016-11-18
Section
Articles

Journal Identifiers


eISSN: 2072-8050
print ISSN: 0259-9422