PROMOTING ACCESS TO AFRICAN RESEARCH

South African Medical Journal

Log in or Register to get access to full text downloads.

Remember me or RegisterNierbeserings

P.J.M. Retief

Abstract


Nierbeserings is betreklik seldsaam (minder as .05% van alle toelatings by 'n algemene hospitaal) maar is belangrik vanwee 'n groeiende toename as gevolg van vinniger verkeer en die uitbreiding van rneganisme in die boerdery en nywerheid, omdat kinders dikwels die slagoffers is, en omdat daar, ten spyte van die erns van die besering, met deeglike behandeling 'n klein sterftesyfer is en 'n siektetoestand elde nagelaat word.
AJOL African Journals Online