PROMOTING ACCESS TO AFRICAN RESEARCH

Acta Theologica - Vol 27, No 1 (2007)

Log in or Register to get access to full text downloads.

Remember me or Register

DOWNLOAD FULL TEXT Open Access  DOWNLOAD FULL TEXT Subscription or Fee Access

Table of Contents

Articles

Metateoretiese perspektieweop liggaamlike probleme as moontlike uitvloeisel van onverwerkte trauma EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
W Coetzer, H Kotzé 1-21
http://dx.doi.org/10.4314/actat.v27i1.5489
In pursuit of the millennium: Judeans and their land* EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
M Cromhout 22-45
http://dx.doi.org/10.4314/actat.v27i1.5490
The critique of Gikuyu religion and culture in S.N.Ngubiah's a curse from God EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
F Hale 46-58
http://dx.doi.org/10.4314/actat.v27i1.5491
Lidmate se houding teenoor kerkvereniging in die ngkfamilie: \'n kruiskulturele ondersoek na enkele veranderlikes* EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
P Jonck, A le Roux, P Verster 59-82
http://dx.doi.org/10.4314/actat.v27i1.5492
Johannine metaphors/symbols linked to the paraclete-spirit and their theological implications EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
J Joubert 83-104
http://dx.doi.org/10.4314/actat.v27i1.5493
Kom ons skryf 'n Psalm! EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
S D Snyman 105-120
http://dx.doi.org/10.4314/actat.v27i1.5494
Die sinodale verband van die Nederduitse Gereformeerde Kerk in die Vrystaat: enkele tendense by die ontstaan daarvan in 1864-1865 EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
P J Strauss 121-133
http://dx.doi.org/10.4314/actat.v27i1.5495
Strategiese bakens vir die wisselwerking tussen eenheid, verskeidenheid en roepingsvervulling in die Plaaslike kerk EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
G van Wyk, B J de Klerk 134-155
http://dx.doi.org/10.4314/actat.v27i1.5496


ISSN: 2309-9089
AJOL African Journals Online