PROMOTING ACCESS TO AFRICAN RESEARCH

Kiswahili

The AJOL site is currently undergoing a major upgrade, and there will temporarily be some restrictions to the available functionality.
-- Users will not be able to register or log in during this period.
-- Full text (PDF) downloads of Open Access journal articles will be available as always.
-- Full text (PDF) downloads of subscription based journal articles will NOT be available
We apologise for any inconvenience caused. Please check back soon, as we will revert to usual policy as soon as possible.

DOWNLOAD FULL TEXT Open Access  DOWNLOAD FULL TEXT Subscription or Fee Access

Ulinganishi wa Ngeli za Nomino za Lugha za “Runyačitara”1

Caroline Asiimwe

Abstract


“Runyačitara” ni lugha zinazozungumzwa Magharibi mwa Uganda na zina uhusiano unaofanya baadhi ya wanazuoni kuhisi kwamba ni lahaja za lugha moja. Makala hii inahusika na ulinganishi wa ngeli za nomino za lugha zote nne za “Runyačitara”. Ulinganishi wa ngeli za nomino katika lugha hizi umefanywa kwa kuegemea namna maneno yanavyojitokeza kwa kuzingatia viambishi, maana na dhima za viambishi hivyo katika lugha hizi. Makala inafafanua kwamba uainishaji wa ngeli za nomino unaweza kufanywa kwa kuegemea mikabala tofautitofauti kulingana na wanazuoni tofauti. Hata hivyo, ulinganishi wa lugha za Runyačitara kwa kuegemea mikabala hiyo umeonesha kwamba lugha hizi zina mfanano wa hali ya juu - hali inayoonesha kwamba zina uhusiano wa karibu.

Full Text:


No subscription journal articles available during site upgrade.AJOL African Journals Online