PROMOTING ACCESS TO AFRICAN RESEARCH

Kiswahili

Log in or Register to get access to full text downloads.

Remember me or Register

Journal Homepage Image
Kiswahili is an interdisciplinary international journal devoted to the study of Kiswahili language, linguistics and literature. Its main aim is to gather and disseminate under a single cover a wide variety of research and discussion of fundamental concern to all those scholars who have an interest in Kiswahili language, linguistics and literature.

Vol 80, No 1 (2017)

DOWNLOAD FULL TEXT Open Access  DOWNLOAD FULL TEXT Subscription or Fee Access

Table of Contents

Articles

Tathmini ya Mchakato wa Utenzishaji katika Kiswahili na Hadhi ya Msamiati wake Kikamusi EMAIL FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Elizeus G. Katikiro
Kiswahili Personal Names Selection in Tanzania: A Sociolinguistic Analysis EMAIL FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Adventina Buberwa
A Morphological Classification of Kiswahili EMAIL FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Susan C. Choge
Uhusiano wa Kimatengo na Kindendeule: Ushahidi wa Kiisimu EMAIL FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Gervas A. Kawonga, Mussa M. Hans
Tathmini ya Mitaala ya Ufundishaji wa Kiswahili Ngazi ya Sekondari katika Matumizi ya Nadharia nchini Tanzania EMAIL FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Hamad Khamis Juma
Code-Switching and Code-Mixing Errors among Swahili-English Bilinguals in Tanzania EMAIL FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Ponsiano Kanijo
Utata kuhusu Dhana na Chimbuko la Wahadimu katika Kisiwa cha Unguja EMAIL FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Zainab Ali Iddi
Maendeleo ya Fasihi ya Kiswahili ya Watoto nchini Tanzania na Kenya: Mkabala Linganishi EMAIL FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
L.H. Bakize, P.M.Y. Ngugi, E.B. Lyimo
Visions of the Future in East African Fiction: A Comparative Exploration of Selected Works in Kiswahili and English EMAIL FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Mwenda Mbatiah


ISSN: 0023-1886
AJOL African Journals Online