PROMOTING ACCESS TO AFRICAN RESEARCH

Kiswahili

Log in or Register to get access to full text downloads.

Remember me or Register

Journal Homepage Image
Kiswahili is an interdisciplinary international journal devoted to the study of Kiswahili language, linguistics and literature. Its main aim is to gather and disseminate under a single cover a wide variety of research and discussion of fundamental concern to all those scholars who have an interest in Kiswahili language, linguistics and literature.

Vol 18, No 1 (2018)

DOWNLOAD FULL TEXT Open Access  DOWNLOAD FULL TEXT Subscription or Fee Access

Table of Contents

Articles

Vipengele vya Sanaa za Maonyesho za Kiafrika katika Tamthiliya za Kiswahili kama Mbinu ya Uibuzi wa Dhamira EMAIL FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Elizabeth Godwin Mahenge 1-19
Usawiri wa Mwanamke Mchawi katika Riwaya za Kiethnografia za Kiswahili EMAIL FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Lameck Mpalanzi 20-35
Dhana ya Utendaji na Usambaaji wa Nyimbo kwa Wakati: Mifano kutoka Nyimbo za Kiswahili EMAIL FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Steven Elisamia Mrikaria 36-52
Ulinganishi wa Mfumo wa Sauti Katika “Lugha” za Mara Kaskazini EMAIL FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Boniphace M. Alphonce 52-61
Ulinganishi wa Ngeli za Nomino za Lugha za “Runyačitara”1 EMAIL FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Caroline Asiimwe 78-95
Kuathiriana kwa Vipengele vya Kifonolojia na Kimofolojia katika Lugha ya Kiwanji na Kiswahili EMAIL FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Genoveva Mbilinyi 96-108
Mambo Yanayochangia Makutano ya Wazungumzaji wa Lahaja za Kiswahili katika Upwa wa Afrika Mashariki EMAIL FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Hamad Khamis Juma 109-119
Clause Chaining and Word Order in the Kiswahili Clause EMAIL FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Basilio Gichobi Mungania, Helga Schröder 120-146


ISSN: 0023-1886
AJOL African Journals Online