PROMOTING ACCESS TO AFRICAN RESEARCH

Kiswahili

Log in or Register to get access to full text downloads.

Remember me or RegisterDOWNLOAD FULL TEXT Open Access  DOWNLOAD FULL TEXT Subscription or Fee Access

Majibu Kwa Makala “Mkanganyiko Wa Dhana Za Mzizi, Kiini Na Shina” Yaliyoandikwa Na Joash J. Gambarage

Y Kihore

Abstract


Masuala yanayojadiliwa na Gambarage ni ya uwanja wa mofolojia au sarufimaumbo  katika taaluma ya isimu. Uwanja huu unaochunguza maneno na muundo wake katika lugha unajihusisha na vipengele na michakato mingi ambayo, kwa hakika itabidi iendelee kuchunguzwa kwa namna mbalimbali. Mchunguzi wa makala yanayojadiliwa amehoji na kujadili dhana tatu tu ambazo ameona maelezo yake hayajakaa sawasawaAJOL African Journals Online