Nuwe dinge in Nuwe woorde
  • H Beyer

Abstract

New Things in New Words* — an overview of nonmicrostructural lexicographic innovations. This review article focuses on the nonmicrostructural lexicographic innovations which are apparent in the dictionary under discussion. The emerging notion of user-friendliness in modern lexicographic practice does in no way imply that lexicographic innovations should be limited to the microstructure of dictionaries. Innovative approaches to the presentation of information in the user's guide (where a user's guide exists in a dictionary!) and other elements of the front and back matter in dictionaries play as an important role in making a dictionary more user-friendly as do innovations in the microstructure. New Words/Nuwe woorde, as the newest contribution to the collection of Afrikaans translation dictionaries, exhibits some remarkable nonmicrostructural lexicographic innovations. These innovations are highlighted, evaluated and criticised in this article. Hierdie resensieartikel fokus op die niemikrostrukturele leksikografiese vernuwings wat in die woordeboek onder bespreking voorkom. Die toenemende bewustheid van gebruikersvriendelikheid in die hedendaagse leksikografiese praktyk beteken nié dat leksikografiese vernuwings tot die mikrostruktuur van woordeboeke beperk moet word nie. Vernuwende benaderings tot inligtingsaanbod in die gebruikerstoeligting (as daar een in die woordeboek is!) en ander elemente in die voor- en agterwerk van woordeboeke speel 'n ewe belangrike rol in die gebruikersvriendelik maak van woordeboeke as vernuwings op mikrostrukturele vlak. New Words/Nuwe woorde, as die nuutste toevoeging tot die versameling Afrikaanse vertalende woordeboeke, vertoon 'n aantal besondere buite-mikrostrukturele leksikografiese vernuwings. Hierdie vernuwings word in hierdie artikel uitgelig en geëvalueer. Keywords: accessibility, back matter, dictionary user, front matter, information types, lexicographer, lexicographic innovations, lexicography, macrostructure, mediostructure, microstructure, nonmicrostructural lexicographic elements, pronunciation guidance, translation dictionary, user's guide, user-friendliness
Section
Articles

Journal Identifiers


eISSN: 2224-0039
print ISSN: 1684-4904