Suid-afrikaanse musiekwoordeboek/south african music dictionary.

  • G King
  • C Steyn

Abstract

Reino Ottermann en / and Maria Smit, Hoofredakteurs / Chief editors, bygestaan deur / assisted by Izak Grové, Winfried Lüdemann, Hein-rich van der Mescht en / and Caroline van Niekerk. Suid-Afrikaanse Musiekwoordeboek/South African Music Dictionary. Tweede, hersiene en vermeerderde uitgawe/Second, revised and enlarged edition. 2000, 296 pp. ISBN 1-86890-019-3. Kaapstad/Cape Town: Pharos. Prys/Price: R69.95.
Section
Articles

Journal Identifiers


eISSN: 2224-0039
print ISSN: 1684-4904