Main Article Content

Die aard van bydraes van Taalfasette en Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Taalkunde, 1965 tot en met Desember 1999


Johan Lubbe

Abstract

The nature of contributions in Taalfasette and South African Journal of Linguistics, 1965 to December 1999. The mouthpiece of the Linguistic Society of Southern Africa, the South African Journal of Linguistics, amalgamated with the South African Journal of Applied Language Studies in 2000. The origin of the first mentioned journal can be traced back to 1965 when a linguistic conference was held in Pretoria, and a volume, Taalfasette 1 (language facets), was published. Since then, to the end of 1999, 520 contributions appeared. The nature of these contributions are discussed. Besides some tendencies which are pointed out the significance of the contributions regarding the core sections of linguistics, are treated.


In 2000 het die mondstuk van die Linguistevereniging van Suider-Afrika, die Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Taalkunde en die Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Toegepaste Taalstudies saamgesmelt. Die oorsprong van die e.g. tydskrif kan teruggevoer word na 1965 toe `n linguistekongres in Pretoria gehou is en die referate in `n bundel Taalfasette 1 gepubliseer is. Sedert daardie beskeie begin tot aan die einde van 1999 het 520 bydraes verskyn. Die aard van hierdie bydraes word bespreek. Behalwe enkele tendense wat uitgelig word, word die belang van bydraes in die kerngebiede van die taalkunde bespreek.


(S/ern Af Linguistics & Applied Language Stud: 2002 20(1&2): 65-90)

Journal Identifiers


eISSN: 1727-9461
print ISSN: 1607-3614