Published: 2015-12-14Thermoluminescence (TL) analysis for otoliths of the wild carps (cyprinoid) from Baiyangdian Lake and Miyun Reservoir: Some implications for monitoring water environment

Cao Ye, Li Shengrong, Yao Meijuan, Niu Huapeng, Luo Junyan, Du Fengqin, Gao Yonghua, Yang Liangfeng, Tong Jinggui

8859-8865


The impacts of groundwater heat pumps on urban shallow groundwater quality in Shenyang China

Fengming Xi, Xinbei Wang, Yong Geng, Meiling Wang, Jing An

8866-8871Respective effects of sodium and chloride ion on physiological property of Zymomonas mobilis 232B

Xinhui Wang, Yuhong Huang, Yang Fang, Yanling Jin, Guohua Zhang, Xiao feng Gao, Hai Zhao

8880-8888