PROMOTING ACCESS TO AFRICAN RESEARCH

HTS Teologiese Studies / Theological Studies - Vol 63, No 2 (2007)

The AJOL site is currently undergoing a major upgrade, and there will temporarily be some restrictions to the available functionality.
-- Users will not be able to register or log in during this period.
-- Full text (PDF) downloads of Open Access journal articles will be available as always.
-- Full text (PDF) downloads of subscription based journal articles will NOT be available
We apologise for any inconvenience caused. Please check back soon, as we will revert to usual policy as soon as possible.
DOWNLOAD FULL TEXT Open Access  DOWNLOAD FULL TEXT Subscription or Fee Access

Table of Contents

Articles

Die plek van Empedokles in die metafisies-mistieke tradisie EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
J S Krüger 409-430
Het evangelie van Judas: Inleidende notities over zijn inhoud en betekenis EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Johannes (Hans) van Oort 431-443
Marriage in the theology of Martin Luther – worldly yet sacred: An option between secularism and clericalism EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Johan Buitendag 445-461
Intertextuality in the Book of Jubilees EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Pieter M Venter 463-480
Die huwelik in die eerste-eeuse Mediterreense wêreld (III): Jesus en die huwelik EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Ernest van Eck 481-513
Die sosiaal-wetenskaplike kritiese eksegese van Nuwe-Testamentiese tekste: ’n Kritiese oorsig van die eerste resultate EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Andries G van Aarde 515-542
Inter-religious dialogue in schools: A pedagogical and civic unavoidability EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
A Abdool, F Potgieter, JL van der Walt, C Wolhuter 543-560
New Testament Textual Criticism is dead! Long live New Testament Textual Criticism! EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
J Eugene Botha 561-573
What kind of “Judean” was Jesus? EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Markus Cromhout 575-603
Die Nagmaal en broodgebrek EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
BJ de Klerk 605-624
Bybelse modelle van die huwelik: ’n Kritiese perspektief EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Anet E Dreyer, Andries G van Aarde 625-651
http://dx.doi.org/10.4102/hts.v63i2.226
’n Krities-hermeneutiese perspektief op die huwelik in ’n postmoderne era EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Anet E Dreyer, Andries G van Aarde 653-681
http://dx.doi.org/10.4102/hts.v63i2.225
The identity of the recipients of the Fourth Gospel in the light of the purpose of the Gospel EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Won-Ha Hwang, J G van der Watt 683-698
Die Q gemeenskap as een van die grondtipes van die kerk in die Nuwe Testament EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Gert J Malan 699-715
http://dx.doi.org/10.4102/hts.v51i3.1421
Child-headed households because of the trauma surrounding HIV/AIDS EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Zamani Maqoko, Yolanda Dreyer 717-731
As below, so above: A perspective on African Theology EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Arno Meiring 733-786
Rick Warren, purpose driven en die 40 dae doelgerigte lewe veldtog EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
André Ungerer, Malan Nel 751-771
Vergeving in het “Onze Vader”: Een bijbels-theologische pastorale benadering EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Tiny van der Schaaf 773-786
Kerkreg? Die plek van Kerkreg en Kerkregering EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Barry J van Wyk 787-803
Domestic abuse in the household of God EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Rosemaré Ann Visser, Yolanda Dreyer 805-833


ISSN: 2072-8050
AJOL African Journals Online