PROMOTING ACCESS TO AFRICAN RESEARCH

Kiswahili - Vol 77, No 1 (2014)

Log in or Register to get access to full text downloads.

Remember me or Register

DOWNLOAD FULL TEXT Open Access  DOWNLOAD FULL TEXT Subscription or Fee Access

Table of Contents

Articles

Left peripheral deletion, object gapping and the internal structure of serial verb constructions EMAIL FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Yongzhong Yang
Lemma or no lemma? Dislocation of acronyms in Kiswahili lexicography EMAIL FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Elizeus Gordian Katikiro
Ruwaza za kimofolojia za majina ya mahali ya kihaya: mtazamo wa mofolojia leksika EMAIL FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Adventina Buberwa
Mgongano wa matumizi ya lugha mbili Tanzania EMAIL FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Nunuu Abdullah Mohammed
Usukuku katika ujifunzaji wa lugha ya Kiswahili katika jamii ya wakinga EMAIL FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Arnold Gawasike
Kufaa kwa nadharia ya uchanganuzi vijenzi katika uchambuzi wa hiponimia EMAIL FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Benard Odoyo Okal, Florence Indede, Ernest Sangai Mohochi
Challenges of translating cultural expressions in teaching Kiswahili to foreigners EMAIL FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Pendo Salu Malangwa
Dhima ya ushairi wa Kiswahili katika kuelimishia jamii kuhusu demokrasia EMAIL FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Joseph Nyehita Maitaria
Number symbolism (nos.1, 4, 7 and 1,000) in Swahili poetry: the case of Utenzi wa Fatumah EMAIL FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Kineene wa Mutiso
Satire and the theme of victims and culprits in Miradi Bubu ya Wazalendo EMAIL FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Mwenda Mbatiah
Dhima ya msimulizi katika riwaya ya Dunia Uwanja wa Fujo EMAIL FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Leonard Flavian
Fasihi ya wototo katika kutekeleza mahitaji ya mtoto kisaikolojia EMAIL FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Pamela M.Y. Ngugi


ISSN: 0023-1886
AJOL African Journals Online