PROMOTING ACCESS TO AFRICAN RESEARCH

Lexikos - Vol 5 (1995)

Log in or Register to get access to full text downloads.

Remember me or Register

DOWNLOAD FULL TEXT Open Access  DOWNLOAD FULL TEXT Subscription or Fee Access

Table of Contents

Articles

Voorwoord/Foreword EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Pieter Harteveld
Die invloed van rekenarisering op die leksikografiese terminologie EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Pieter Harteveld 1-39
http://dx.doi.org/10.5788/5-1-1054
Lexicographical problems in isiXhosa EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Buyiswa M. Mini 40-56
http://dx.doi.org/10.5788/5-1-1055
Considering bilingual dictionaries against a corpus. Do English-French dictionaries present "real English"? EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Dirk Noël, Bart Defrancq, Filip Devos 57-81
Linguistic assumptions and lexicographical traditions in the African languages EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
E.B. van Wyk 82-96
http://dx.doi.org/10.5788/5-1-1057
Ek meneer en jy meneer: hoe word master dan gesmeer? EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
W.F. Botha 97-104
Language teaching and dictionary use: an overview EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Adelia Carstens 105-116
http://dx.doi.org/10.5788/5-1-1059
Technologies in computerized lexicography EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
J.G. Kruyt 117-137
http://dx.doi.org/10.5788/5-1-1060
'n Kritiese beskouing van HAT3 EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Adelia Carstens 138-165
Die Afrikaanse Verklarende Musiekwoordeboek EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
I.J. Grové 166-186
'n Eksegese van 'n leksikografiese metode: Die WAT en die probleem van ensiklopedisiteit in die verklarende linguistiese woordeboek EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Piet Swanepoel 187-210
Book Review: Afrikaanse Idiome en ander Vaste Uitdrukkings EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
H.J. Lubbe 211-215
Book Review: Bukenkango Rukwangali-English. English-Rukwangali Dictionary EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Karsten Legère 216-218
Book Review: Basiswoordeboek van Afrikaans EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
A.N. Otto 219-231
Beleid vir die hantering van beledigende en sensitiewe leksikale items in die Woordeboek van die Afrikaanse Taal EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
P Harteveld, A.E. van Niekerk 232-248
Policy for the treatment of insulting and sensitive lexical items in the Woordeboek van die Afrikaanse Taal EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Pieter Harteveld, A.E. van Niekerk 249-266
Innovative approaches in the training of lexicographers EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
D.J. van Schalkwyk 267-278
http://dx.doi.org/10.5788/5-1-1069
The National Terminology Services: a new paradigm EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Milde Jordaan-Weiss 279-288
http://dx.doi.org/10.5788/5-1-1070


ISSN: 2224-0039
AJOL African Journals Online