PROMOTING ACCESS TO AFRICAN RESEARCH

Stellenbosch Papers in Linguistics Plus - Vol 53 (2017)

Log in or Register to get access to full text downloads.

Remember me or Register

DOWNLOAD FULL TEXT Open Access  DOWNLOAD FULL TEXT Subscription or Fee Access

Table of Contents

Articles

Editorial EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Antoinette van der Merwe, Alta van Rensburg, Rose Richards, Sharifa Daniels, Rufus Gouws i-ii
Using multimodal pedagogies in writing centres to improve student writing EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Arlene Archer 1-12
http://dx.doi.org/10.5842/53-0-730
Die waarde van Akteur-Netwerk-Teorie en ’n etnografiese navorsingstrategie vir die ondersoek van opvoedkundige tolking aan die Universiteit Stellenbosch EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Carmen Brewis 13-24
http://dx.doi.org/10.5842/53-0-731
Die wisselwerking tussen teorie en praktyk in die ontwerp van ’n kurrikulum met transtaling as kernkomponent EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Adelia Carstens 25-39
http://dx.doi.org/10.5842/53-0-732
Op pad na optimale ondersteuning vir akademiese geletterdhede: Die strewe na beter belyning tussen teorie en praktyk EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Ydalene Coetsee 40-58
http://dx.doi.org/10.5842/53-0-733
Equitable multilingualism? The case of Stellenbosch University Writing Laboratory EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Sharifa Daniels, Rose Richards 59-77
http://dx.doi.org/10.5842/53-0-734
The loyalty of the literary reviser: Author, source text, target text or reader? EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Ilse Feinauer, Amanda Lourens 97-118
http://dx.doi.org/10.5842/53-0-735
Assessing spoken-language educational interpreting: Measuring up and measuring right EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Lenelle Foster, Adriaan Cupido 119-132
http://dx.doi.org/10.5842/53-0-736
Van tematiese na alfabetiese na tematiese ordening in woordeboeke – wisselwerking tussen teorie en praktyk EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Rufus H. Gouws 133-148
http://dx.doi.org/10.5842/53-0-737
Evaluating four readability formulas for Afrikaans EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Carel Jansen, Rose Richards, Liezl van Zyl 149-166
http://dx.doi.org/10.5842/53-0-739
It may be copyrighted, but it still needs help: Improving research questionnaires by means of intralingual translation EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Susan Lotz 167-181
http://dx.doi.org/10.5842/53-0-740
‘Hopeful’ directions for writing centres in South Africa: From safe spaces to transitional sites of articulating practice EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Pamela Nichols 182-194
http://dx.doi.org/10.5842/53-0-741
Kernstappe vir kwaliteitbestuur in die vertaalbedryf en in akademiese vertaalkantore EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Alta van Rensburg 195-214
http://dx.doi.org/10.5842/53-0-745
Narrative impact: How stories change minds EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Hans Hoeken 215-217
Principles and challenges of programme planning at a language centre serving two Swiss universities EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Sabina Schaffner 218-220
Vriendskap teenoor vyandskap in taalbeplanning vir die Universiteit Stellenbosch: Die bydrae van Leon de Stadler EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Anton van Niekerk 221-223
Die ontwikkeling van ʼn gestruktureerde indiensontwikkelings- program vir opvoedkundige tolke aan die Universiteit Stellenbosch EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Jackie van Wyk, Juanli Theron 224-226


ISSN: 2224-3380
AJOL African Journals Online