Published: 2022-09-25


PLOD1 contributes to proliferation and glycolysis in hepatocellular carcinoma by regulating E2F1

Jian Chen, Xing You, Luke Zhou, Jie Yang, Hui Xie, Lin Liu, Youwei Li

1583-1588


Resveratrol protects against sepsis induced acute kidney injury in mice by inducing Klotho mediated apoptosis inhibition

Yu Chen, Xiaoting Ye, Shasha Jin, Weixia Huang, Chaosheng Chen, Xinxin Chen

1615-1623Regulation of RhoA/ROCK1 signaling pathway by miR 26b in sepsis induced acute lung injury

Yi Mao, Yi Gao, Zhiwei Zhao, Jinbo Zhang, Meiping Dong, Liexiang Cao

1633-1638


Network pharmacology approach to screen hypoglycemic extracts from Coptidis rhizoma and stu dy on their targets and pathways

Liu Xiao, Yi Li, Xin-guo Liu, Quan-wei Yang, Lei Yang, He-gui Huang, Lei Huang, Ming Wei

1667-1673


Network pharma cology and GEO chip based elucidation of mechanisms underlying the use of Yi Tieqing for prevention and treatment of postoperative nausea and vomiting

Shining Xun, Mingna Jiao, Jia Li, Xiaqing Xiaqing, Afen Zhang, Huali He, Junbo Zou, Chongzhen Duan, Xiaofei Zhang

1675-1682Identification of the chemical components of ethanol extract of Chenopodium ambrosioides and evaluation of their in vitro antioxidant and anti tumor activities

Jiao Li, Chaojin Si, Wenjing Hong, Chaoguo Xia,, Yuqi Yang, Yiting He, Min Su, Xuehua Long, Hong Zhang

1689-1697


A novel anticancer effect of Licuala longecalyculata Furtado extracts on lung cancer cell line

Aornrutai Promsong, Lanlalin Lanlalin Nasomyon, Saowanee Maungchanburi, Rachata Saksawad, Arisara Pratakkarn

1699-1705


Journal Identifiers


eISSN: 1596-9827
print ISSN: 1596-5996