PROMOTING ACCESS TO AFRICAN RESEARCH

HTS Teologiese Studies / Theological Studies - Vol 48, No 1-2 (1992)

The AJOL site is currently undergoing a major upgrade, and there will temporarily be some restrictions to the available functionality.
-- Users will not be able to register or log in during this period.
-- Full text (PDF) downloads of Open Access journal articles will be available as always.
-- Full text (PDF) downloads of subscription based journal articles will NOT be available
We apologise for any inconvenience caused. Please check back soon, as we will revert to usual policy as soon as possible.
DOWNLOAD FULL TEXT Open Access  DOWNLOAD FULL TEXT Subscription or Fee Access

Table of Contents

Articles

Die vyf en sewentigste verjaarsdag van die Fakulteit Teologie (Afd A), Universiteit van Pretoria 1917-1992 EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Gelukwensing van die voorsitter 7-8
’n Inleidende woord EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Professor J H Koekemoer 9-10
http://dx.doi.org/10.4102/hts.v55i2/3.1578
Huldigingswoord EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Professor P Smit 13-16
http://dx.doi.org/10.4102/hts.v60i3.626
J P Oberholzen: ’n Waardering EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
D J C van W y k 17-55
Die Ou-Testamentíese Wetenskap in die Fakulteit Teologie (Afd A), Universiteit van Pretoria, 1917-1982 EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
J P Oberholzer 59-65
Adrlanus van Selms, deeltydse dosent 1938-1962 EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
J P Oberholzer 67-82
Berend Gemser, hoogleraar 1926-1955 EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
J P Oberholzer 83-100
Egge Simon Mulder, hoogleraar EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
A P B Breytenbach 101-112
J P Oberholzen: Professor in en hoof van die Departement Ou-Testamentiese Wetenskap (Afd A), 1971-1992 EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
P M Venter 113-136
Die eerste tree op weg na ’n kritiese en historiese Nuwe-Testamentiese wetenskap aan die Universiteit van Pretoria: Die bydrae van J H J A Greyvenstein, hoogleraar 1917-1945 EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
A G van Aarde 139-158
A S Geyser, teologiese dosent 1946-1961 EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
A G van Aarde 159-182
S P J J van Rensburg, hoogleraar 1963-1972 EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
J J Engelbrecht 183-195
Gerhardus Marthinus Maritz Pelser, hoogleraar 1972-1989 EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
P B Boshoff 197-211
A G van Aarde as teoloog (1979-) EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Evan Eck 213-250
Kerkgeskiedenís in ons teologíese opleiding: EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
A D Pont 253-272
Die teologiese gerigtheid van die Departement Kerkgeskiedenis 1957-1992 EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
J J Steenkamp 273-291
Vyf en sewentig jaar Kerkreg binne die Fakulteit Teologie vanweë die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
B J van Wyk 293-312
http://dx.doi.org/10.4102/hts.v48i1/2.2399
Dogmatiek en Christelike Etiek binne die Fakulteit Teologie (Afd A) van die Universiteit van Pretoria EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
J H Koekemoer 315-328
http://dx.doi.org/10.4102/hts.v48i1/2.2401
Die Departement Godsdiens- en Sendingwetenskap (Afd A), Universiteit van Pretoria, 1917-1978 EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
P J van der Merwe, D Crafford 331-361
Die lewe en werk van H P Wolmarans, teologiese dosent 1935-1959 EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
F J van Zyl 363-379
Francois Jacobus van Zyl, hoogleraar 1960-1978 EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
P J van der Merwe, D J C van Wyk 381-405
Die resente geskiedenis en ontwikkeling van die Departement Godsdiens- en Sendingwetenskap (Afd A), 1979-1992 EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
P J van der Merwe 407-423
Die Departement Praktiese Teologie (Afd A): Die ‘De Wet-era’ en daarna EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
T F J Dreyer 427-441
http://dx.doi.org/10.4102/hts.v48i1/2.2411
Die betrokkenheid van die Nederduitsch Hervormde Kerk by Bybelkunde aan die Universiteit van Pretoria EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
J J Engelbrecht, P M Venter 445-459
http://dx.doi.org/10.4102/hts.v48i1/2.2413
Die Sentrum vir Voortgesette Teologiese Toerusting, Fakulteit Teologie (Afd A), Universiteit van Pretoria EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
L J S Steenkamp 463-476
http://dx.doi.org/10.4102/hts.v48i1/2.2414
Die ontstaan en inrigting van die SVTT (Praktiese Opleiding) van die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika aan die Universiteit van Pretoria EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
M J du P Beukes 477-489
http://dx.doi.org/10.4102/hts.v48i1/2.2415
Die Fakulteit Teologie (Afd A) aan die Universiteit van Pretoria; Vrae oor sy identiteit en sy problematiek EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
J P Oberholzer 493-504
http://dx.doi.org/10.4102/hts.v48i1/2.2416


ISSN: 2072-8050
AJOL African Journals Online