Effek van voeding en aktiewe immunisering teen androsteendioon op die reproduksie van SA Vleismerinoooie

  • S.J. Schoeman
  • H.C. Els
Keywords: Androstenedione, ewes, fecundity, feed level, immunization, ovulation

Abstract

Effect of nutrition and active immunization against androstenedione on reproduction of SA Mutton Merino ewes. Two groups of SA Mutton Merino ewes, consisting of forty ewes each, were used to determine the effect of nutritional level and immunization against androstenedione on reproduction. The ewes of one group were immunized with polyandro-albumin (FecundinR; Glaxo Animal Health, Coopers, Australia). The effect of immunization was significant (P < 0,05) on ovulation rate (1,79 vs. 1,42) but non-significant (P > 0,05) on fecundity (1,53 vs. 1,42) and number of lambs born per ewes mated (1,22 vs. 1,34). Higher levels of nutrition acted complementary to the effect of immunization on ovulation rate. The immunization x nutritional level interaction was non-significant (P > 0,05). However, the nett result of immunization on fecundity and fertility was affected by nutritional levels.

Twee groepe SA Vleismerino-ooie, bestaande uit veertig ooie elk, is gebruik om die effek van voedingspeil en immunisering teen androsteendioon op reproduksie te ondersoek. Die ooie van een groep is met poliandro-albumien (FecundinR; Glaxo Animal Health, Coopers, Australië) geïmmuniseer. Immunisering het 'n betekenisvolle (P < 0,05) invloed op ovulasietempo (1,79 vs. 1,42) maar 'n nie-betekenisvolle (P > 0,05) invloed op fekunditeit (1,53 vs. 1,42) en die aantal lammers gebore per ooie gepaar (1,22 vs. 1,34) uitgeoefen. Hoër vlakke van voeding het 'n komplementêre effek tot immunisering op ovulasietempo gehad. Die immuniserings x voedingspeil-interaksie was nie-betekenisvol (P > 0,05) nie. Die netto resultaat van immunisering op fekunqiteit en vrugbaarheid is egter deur die voedingspeil geaffekteer.

Keywords: Androstenedione, ewes, fecundity, feed level, immunization, ovulation.

Published
2016-07-06
Section
Articles

Journal Identifiers


eISSN: 2221-4062
print ISSN: 0375-1589