The use of pigs both intact and with ileo-rectal anastomosis to estimate the apparent and true digestibility of amino acids in untreated, heat-treated and thermal-ammoniated high-tannin grain sorghum

  • TS Brand
  • HA Badenhorst
  • FK Siebrits
  • JP Hayes

Abstract

This experiment was conducted to determine apparent and true amino acid  digestibilities of untreated (BPS), heat-treated (HBPS) and thermal-ammoniated (NH3BPS) high-tannin sorghum with pigs both intact and with an ileo-rectal anastomosis (IRA). The mean endogenous protein secretion for the surgically modified (12,1 g CP /d) and normal pigs (5,8 g CP / d) differed significantly (P ",;;;0,01). A net synthesis of isoleucine, lysine and methionine was observed in the large intestines of normal pigs fed the sorghum diets. In general, the mean apparent and true faecal and ileal digestibilities of amino acids (AA) were the highest for NH3BPS, followed by HBPS and BPS. Thermal ammoniation improved the true ileal digestibility (as measured with IRA pigs) of arginine (28,3%), methionine (22,9%), valine (42,8%), histidine (22,9%), isoleucine (8,8%), lysine (27,3%),  phenylalanine (27,3%), threonine (24,6%), serine (17,0%) and tyrosine (6,9%). Although ammoniation improved AA digestibility, the improvements were too small to be of practical importance.


'n Eksperiment is uitgevoer om die skynbare en ware   aminosuurverteerbaarheidswaardes vir onbehandelde (BPS), hittebehandelde (HBPS) en geammonifiseerde (NH3BPS) voelbestande graansorghum met norm ale en ileum-rektumanastomose- gemodifiseerde (IRA) varke te bepaal. Die hoeveelheid endogene N uitgeskei deur normale diere (5,8 g RP / d) was hoogsbetekenisvol (P ",;;;0,01) laer as die hoeveelheid uitgeskei deur  gemodifiseerde diere (12,1 g RP/d). 'n Netto sintese van isoleusien, lisien en metionien het plaasgevind in die dikderms van die normale varke. Gor die algemeen was die skynbare en ware fekale en ileale verteerbaarheid van aminosure die hoogste met die NH3BPS-dieet, gevolg deur die HBPS- en BPS-diete. Termiese ammonifisering het 'n verhoging meegebring in die ware ileale verteerbaarheid (soos bepaal met die gemodifiseerde diere) van arginien (28,3%), metionien (22,9%), valien (42,8%), histidien (22,9%), isoleusien (8,8%), lisien (27,3%), fenielalanien (27,3%), treonien (24,6%), serien (17,0%) en tirosien (6,9%). Alhoewel aminosuurverteerbaarheid verhoog is, was die verbetering egter te klein om van enige praktiese belang te wees.


Keywords: Amino acids, ammonia, digestibility, endogenous excretion, heat, ileo-rectal anastomosis, ileum, nitrogen, sorghum.

Published
2016-07-07
Section
Articles

Journal Identifiers


eISSN: 2221-4062
print ISSN: 0375-1589