PROMOTING ACCESS TO AFRICAN RESEARCH

Stellenbosch Papers in Linguistics Plus - Vol 10 (1985)

Log in or Register to get access to full text downloads.

Remember me or Register

DOWNLOAD FULL TEXT Open Access  DOWNLOAD FULL TEXT Subscription or Fee Access

Table of Contents

Articles

'n Sosiologiese konsepsie van norme EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
DD Joubert 1-12
Algemene aspekte van taalnormering EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
JC Steyn 13-69
http://dx.doi.org/10.5842/10-0-569
Taalnorme en Afrikaans. 'n Geval van twyfel en vertwyfeling EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
VN Webb 70-107
Die negende gebod in taalgebruik EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
RP Botha, M Sinclair 108-122
Die negende gebod in taalgebruik EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
RP Botha, M Sinclair 123-146
Historiese perspektief op die normering van Afrikaans EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
EH Raidt 147-168
http://dx.doi.org/10.5842/10-0-573
Die rol van die akademie in die standaardisering van die Afrikaanse spelling EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
UC Eksteen 169-200
http://dx.doi.org/10.5842/10-0-574
Taalnormering en woordeboeke: 'n Praktykgerigte perspektief EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
DC Hauptfleisch 201-217
http://dx.doi.org/10.5842/10-0-575
Normering in die Afrikaanse radio- en televisiediens EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
TJR Botha 218-268
http://dx.doi.org/10.5842/10-0-576
Die normering van Afrikaanse vakterminologiee EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
JH Picard 269-291
http://dx.doi.org/10.5842/10-0-577
Die taalpraktisyn as kruispunt EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
JS Schutte 292-320
http://dx.doi.org/10.5842/10-0-578
Die staatstaaldiens: Funksies en invloed ten opsigte van die normering van taalgebruik EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
DW Le Roux 321-327
http://dx.doi.org/10.5842/10-0-579
Die doeltreffendheid van die Afrikaanse woordelys en spelreels as handleiding en naslaanbron by die onderrig van Afrikaans op tersiêre vlak EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
G Kroes 328-344
Die normering van Afrikaanse taalgebruik soos beoefen in die skool en die universiteit EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
JP Botha 345-365
http://dx.doi.org/10.5842/10-0-581
Taalnormering in die skool - 'n onderwyser se perspektief EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
JM Marais 366-371
http://dx.doi.org/10.5842/10-0-582
Die dominasie van die Afrikanerlewensbeskouing binne die Afrikaanse spraakgemeenskap, soos Gemanifesteer in taalhandboeke vir hoërskole EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
J Esterhuyse 372-391
Taaldokter EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
LR Heiberg 392-416
Die Afrikaanse taaldokter en die hippokratiese eed: Implikasies vir die taalgebruiker EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
A Gardiner 417-452
Norme by literêre taalgebruik EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
HJ Snyman 453-463
Die normering van Afrikaanse bybeltaal EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
CJ Conradie 464-487
Normering van taalgebruik op die Nederlandse taalgebied - 'n Historiese oorsig EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
JE Loubser 489-496
Norms in British and South African English EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
E Ridge 497-512
http://dx.doi.org/10.5842/10-0-589
Die hedendaagse siening van die normering van duits: 'n Kort oorsig EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
S Skorge 513-553
Taalnormering in Frankryk EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
P van Z. Brink 554-572
Historiese aspekte van normering in suid Sotho EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
JM Lenake, CF Swanepoel 573-590
http://dx.doi.org/10.5842/10-0-592
Taalgebruiksnormering in die Suid-Afrikaanse bantoetale EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
A Wilkes 591-604
http://dx.doi.org/10.5842/10-0-593


ISSN: 2224-3380
AJOL African Journals Online