Calvyn, servet en ons ... teologie, geskiedenis en die negende gebod

  • V.E d’Assonville Jr

Abstract

Dit is so dat ’n mens baie keer die standpunt van vreemdes te maklik en te oppervlakkig weergee en hulle sonder voldoende gronde veroordeel of help veroordeel. Dan oortree ons die negende gebod. — Ludi F. Schulze2 Die menslike denke neig ... om gebeure in die werklikheid te ‘oorveralgemeen’.3 In der Geschichte findet eine höchst komplizierte Wechselwirkung dreier Prinzipien statt: des Prinzips der Notwendigkeit, des Prinzips der Freiheit und des wandelungskräftigen Prinzips der Gnade. — Nikolaus Berdjajew

The case of Servet has not only been the subject of extensive investigation in church history often, but is also a case about which there has always been much speculation. However, even in works of a scientific nature, the religious, cultural, historical and

Journal Identifiers


eISSN: 2309-9089
print ISSN: 1015-8758