Main Article Content

PALUSTRINE FROM MARKAMIA TOMENTOSA


Rene Nia
SA Adesanya

Abstract

The alkaloidal fraction of Markamia tomentosa afforded palustrine


Keywords: Palustrine, Markamia tomentosa, Bignoniaceae


Nig. J. Nat. Prod. And Med. Vol.1 1997: 39-40